Facultatea de Horticultură

SUMMER SCHOOL – GEOMATIC TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT


ADMITERE LA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

07-12.09.2018

INFORMAȚII GENERALE

***************************************************************

EVENIMENT

40 YEARS OF HORTICULTURE EDUCATION IN CLUJ-NAPOCA, 1977-2017

September 27, 2017, Aula Magna “Mihai Serban”, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, “40 Years of Horticulture Education in Cluj-Napoca, 1977-2017

http://conference.shst.ro

**************************************************************

Începuturile învăţământului superior horticol clujean au coincis cu înfiinţarea, în anul 1869, a Institutului de Agricultură din Cluj, devenit astăzi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În anul 1977, în cadrul Facultăţii de Agronomie s-a înfiinţat Secţia de Horticultură. Dezvoltarea resursei umane şi a unor noi discipline şi laboratoare de cercetare în cadrul acestei secţii a permis înfiinţarea Facultăţii de Horticultură, în anul 1990.
În prezent, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca studiază la învăţământul de zi, licenţă şi master peste 1600 de studenţi, la care se adaugă studenţii de la învăţământul la distanţă și doctoranzii la zi sau fără frecvenţă. Facultatea dispune de o bază tehnico-didactică şi de cercetare modernă, de cadre didactice de specialitate, titulare şi asociate, care formează un corp academic recunoscut în ţară şi străinătate.
0 A Horticultura Cluj FINAL