Facultatea de Horticultură

 ➡  ȘCOALA DE VARĂ  

HORTICULTURA: CREATIVITATE, PASIUNE ȘI CARIERĂ

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

30 august – 10 septembrie

Scopul acestui proiect este îmbunătățirea tranziției elevilor de la liceu la învățământul terțiar, familiarizarea acestora cu viața universitară, cu cerințele cadrelor didactice, sistemele de învățare, resursele care se află la dispoziția studenților, dar și oportunitățile de dezvoltare sportivă, socială și culturală pe perioada studenției.

Acest program este dedicat elevilor de liceu din clasele terminale din județele regiunilor Nord-Vest și Centru, iar activitățiile se vor desfășura online.


Începuturile învăţământului superior horticol clujean au coincis cu înfiinţarea, în anul 1869, a Institutului de Agricultură din Cluj, devenit astăzi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În anul 1977, în cadrul Facultăţii de Agronomie s-a înfiinţat Secţia de Horticultură. Dezvoltarea resursei umane şi a unor noi discipline şi laboratoare de cercetare în cadrul acestei secţii a permis înfiinţarea Facultăţii de Horticultură, în anul 1990.
În prezent, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca studiază la învăţământul de zi, licenţă şi master peste 1600 de studenţi, la care se adaugă studenţii de la învăţământul la distanţă și doctoranzii la zi sau fără frecvenţă. Facultatea dispune de o bază tehnico-didactică şi de cercetare modernă, de cadre didactice de specialitate, titulare şi asociate, care formează un corp academic recunoscut în ţară şi străinătate.
0 A Horticultura Cluj FINAL