News

Recrutare stagiar Dijon

Competiţii proiecte, adrese, termene

http://www.cncs-nrc.ro/

2012 OPEN CALLS

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) Misiune:Stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică din România.Atributii:

  • asistă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) precum şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România.
  • coordonează, din punct de vedere ştiinţific, Programele din PNCDI II:
  1. Programul RESURSE UMANE
  2. Programul IDEI
  3. Programul CAPACITATI
  • cooperează cu alte organisme naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MECTS

Link-uri utile:

  1. www.idei-cdi.ro
  2. www.resurse-umane-cdi.ro
  3. www.uefiscdi-direct.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *