Comisiile Consiliului Facultăţii de Horticultură

I. Comisia Academică

Prof. dr. Viorel MITRE; Decan – Preşedinte
Conf. dr. Erzsebet BUTA; Prodecan cu activităţi didactice și de calitate, Responsabil program de studiu Peisagistică
Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ, Director Departament I, Responsabil program de studiu Horticultură
Prof. dr. Liviu HOLONEC; Director Departament II, Responsabil program de studiu Silvicultură
Prof. dr. Felix ARION; Director Departament III, Responsabil program de studiu IEA, IMAPA şi IMIT
Prof. dr. Florica MATEI; Director Departament IV, Responsabil program de studiu MTC
Stud. Master Iulia Denisa GLIGA
Stud. Sonia Ioana PETREȚCHI

II. Comisia pentru Dezvoltare Ştiinţifică, Relaţii Internaţionale şi Imagine

Prof. dr. Mirela CORDEA, Prodecan Ştiinţific – Preşedinte
Prof. dr. Maria CANTOR
Prof. dr. Ioan TĂUT
Conf. dr. Ionel Mugurel JITEA
Lector dr. Ileana ANDREICA
Șef lucr. dr. Ioan Nicolae LUPUȚ
Stud. Alexandra SIMA
Stud. Bogdan PUIU

III. Comisia pentru Probleme Administrative, Sociale şi Studenţeşti

Șef lucr. dr. Tudor SĂLĂGEAN, Prodecan cu activități sociale și studențești – Preşedinte
Prof. dr. Dănuț-Nicolae MĂNUȚIU
Conf. dr. Claudiu BUNEA
Conf. dr. Nicolae POP
Lector dr. Iulia Cristina MUREȘAN
Șef lucr. Vasile ȘIMONCA
Stud. Adrian-Şerban PETRIC
Stud. Valentin BOICU

Avizat în Consiliul Facultăţii de Horticultură
Cluj-Napoca, 08 iunie 2016