Singureanu Valentin_ro

Șef lucr. dr. Valentin SINGUREANUsingureanu poza CV

Proiectare asistată de calculator, Modelare 3D Computer,

Construcții ornamentale și tehnice

singvalentin@yahoo.com; singvalentin@gmail.com;
valentin.singureanu@usamvcluj.ro
Data şi locul naşterii: 16.09.1981, Hunedoara

I. Studii, specializări:
Studii universitare: USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură (2000-2005)
Doctorantură: USAMV Cluj-Napoca, Legumicultură (2005-2009)
Specializări:
 • oct. 2005 – feb. 2006 – master – Managementul producției horticole în climat controlat, USAMV Cluj-Napoca
 • oct. 2008 – dec. 2010 – master – proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, USAMV Cluj-Napoca
 • 19 noiembrie – 23 noiembrie 2007 – „Management of European Project Course” USAMV Cluj-Napoca
 • 23 iunie – 5 iulie 2008 – Environmental Horticulture ENVIROHORT, Erasmus Intensive Programme Summer, Selcuk University KONYA, Turkey;
 • iunie 2011, – Light and Landscape UTCN Cluj-Napoca, România;
Burse obţinute:
 • 23 iunie – 5 iulie 2008 – şcoală de vară Environmental Horticulture ENVIROHORT, Erasmus Intensive Programme Summer, Selcuk University KONYA, Turkey

 II. Activitatea didactică:
 • activități de predare a laboratoarelor aferente anilor de studiu II, III şi IV din cadrul specializării Peisagistică la disciplinele de Proiectare Asistată de Calculator, Modelare 3D computer I și II, Construcții ornamentale și tehnice precum și a celor aferente masterului de Proiectare și întreținere spații verzi,
 • predarea cursurilor aferentei disciplinei de Construcții ornamentale și tehnice,
 • participarea la efectuarea stagiului de practică al studenţilor (primăvară şi vara),
 • înfiinţarea culturilor experimentale,
 • îndrumarea proiectelor de diplomă și dizertație.

III.Domenii de cercetare:
Horticultură, Peisagistică
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • SHST – SOCIETATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ DIN TRANSILVANIA
Realizări semnificative:
 • Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 3 carți publicate ca și coautor, 70 de lucrări științifice indexate BDI din care 1 lucrare indexata ISI ca prim autor și 3 lucrări indexate ISI ca și coautor.
Granturi de cercetare: Director într-un grant de cercetare, membru în 5 granturi de cercetare

IV. Alte menţiuni:

Operare PC (suita Office, suita Corel, Visual Basic, Arhicad 13, AUTOCad, GoogleSketch UP, ArtlantisSTUDIO, Adobe CS 3)

Iunie, 2016                                                                                                                  
                                                                                                                      Șef lucr. dr. Valentin SINGUREANU