Mugurel Jitea_ro

Conferențiar dr. Ionel-Mugurel JITEAPoze_CV_Mugur

Director adjunct, Departamentul de Științe Economic

Discipline: Politici agricole, finanțare și fiscalitate

mjitea@usamvcluj.ro
Data şi locul naşterii: 14.12.1979. Petroșani, județul Hunedoara.

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
 • 1998-2002: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, specializat în Economia şi Gestiunea Producţiei Agroalimentare (economist);
 • 2002 – 2004: Universitatea de Ştiine Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca , Facultatea de Horticultură, master în Economie Agrară Europeană (master of science);
Doctorantură:
 • 2009 doctor în economie specializarea economie aplicată, Universitatea Charles de Gaulle, Lille 3 din Franţa, conducători științifici prof dr. Jean Philippe Boussemart și prof dr. Emilian Merce.
 • 2009 doctor în agronomie specializarea management şi marketing în agricultură, USAMV Cluj-Napoca, conducători științifici prof dr. Jean Philippe Boussemart și prof dr. Emilian Merce.
Specializări:
 • 22 Mai – 3 Iunie 2007: „Training of Agricultural Advisory Trainers”, The Danish Agricultural Advisory Service, Bygholm Agricultural College, Danemarca, în cadrul proiectului MAKIS;
Burse obţinute:
 • 2010 – 2011: bourse de perfectionnement en formation la Institut Supérieur d’Agriculture de Lille finanţată de către L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pe baza proiectului de perfecţionare intitulat – Politiques Agricoles Compares – théories et réalités pratiques;
 • 2005 – 2006: bursă doctorală (“Bourse de Gouvernement Francais”) la Universitatea Lille 3 (Charles de Gaulle), Franţa, finanţată de Ambasada Franţei la Bucureşti;

II. Activitatea didactică:
 • 2014 – în prezent, conferențiar universitar Facultatea de Horticultură, Departamentul de Științe Economice în cadrul disciplinelor: finanțe generale, administrarea financiară a afacerii, asigurări şi politici agricole comparate;
 • 2003 – 2014, preparator universitar, asistent universitar iar apoi lector în cadrul Facultăţii de Horticultură, disciplinele: politici agricole, financial management, asigurări;

III. Domenii de cercetare:
 • Politica Agricolă Comună;
 • Metode simulative de analiză a efectelor unor măsuri de politică agricolă la nivel de fermă;
 • Sisteme agroforestiere sustenabile;
 • High Nature Value Farming;
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • 2014 –  membru al Focus Group-ului organizat de către Comisia Europeană cu tema High Nature Value Farming profitability, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/FGHNV;
 • 2013 – în prezent Membru al European Association for Agricultural Economics;
 • 2012 –  în prezent Membru al Societății de Horticultură și Silvicultură din Transilvania.
Realizări semnificative:
Cărți: 2.
Jitea I.M. (2013). Finanțe publice și fiscalitate adaptate la nevoile antreprenoriale ale spațiului rural românesc, Cluj-Napoca, AcademicPres.
Jitea I.M. (2011). Metode simulative de analiză a efectelor unor schimbări de politică agricolă la nivel de fermă, Cluj Napoca, Digital Data.
Lucrări ştiinţifice: 42: prim autor: 25.
1. Jitea IM, Dumitraș DE, Simu VA (2015). An ex-ante impact assessment of the Common Agricultural Policy reform in the North-Western Romania. Agricultural Economics. 61 (2):88-103 (IF 0.442);
2. Jitea IM, Arion FH (2015). The role of agro-environment schemes in farm economic sustainability from High Natural Value Transylvanian areas. Environmental Engineering and Management Journal. 14(4):719-964 (IF 1.06);
3. Marcu N, Meghisan GM, Jitea IM (2015). An Evaluation of the Romanian Fruits and Vegetables Producers Access to Different Types of Common Agricultural Policy Instruments. Is there Any Real Consistency with the Policy Objectives? Not Bot Horti Agrobo 43(1):243-249 (IF 0.546).
Granturi de cercetare: 7 din care 3 director de proiect/responsabil pentru România.
2016 – 2019, responsabil pentru România în proiectul H2020: High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge (HNV LINK) http://econ.usamvcluj.ro/cercetare/proiecte-de-cercetare/.
     
Iunie, 2016                                                                                                                                   
Conf. dr. Ionel Mugurel JITEA