Jutka Deak_ro

Deak Jutka

Şef lucrări Dr. Jutka DEÁK

Topografie generală

jutkadeak37@gmail.com

 Data şi locul naşterii: 13.05.1977, Cluj-Napoca

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1998-2003 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, specializarea Horticultură
Doctorantură: din 2011- Doctor în Agronomie, specializarea „Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor”, USAMV Cluj-Napoca
Specializări: 2003-2005 Master of Science, specializarea „Cultura plantelor horticole în climat controlat” în cadrul USAMV Cluj-Napoca

II. Activitatea didactică:
 • 2012 – în prezent – Şef lucrări, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Departamentul Măsurători terestre şi ştiinţe exacte
 • 2006 – 2012 – Asistent universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Departamentul Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

III. Domenii de cercetare: În calitate de membru al unor colective de cercetare, întreprind cercetări în domeniile: irigarea culturilor, alunecări de teren, măsurători topografice.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: Un caiet de lucrări practice de Topografie generală
Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază printr-un număr de 48 de lucrări ştiinţifice, ca prim-autor sau coautor, publicate în volume ale unor instituţii din ţară şi străinătate: Buletine ştiinţifice ale Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, precum şi lucrări ale simpozioanelor internaţionale
Granturi de cercetare:
 • 2007-2010 Membru în colectivul de cercetare al proiectului PN II Idei 413/2007
 • Temă proiect : “Cercetări privind dinamica infiltrării apei în sol şi influenţa acesteia asupra alunecărilor de teren”
 • 2006-2008 – Membru în colectivul de cercetare la proiectele CNCSIS, cod 1122 şi 1128
 • Temă proiect, cod 1122 : ”Cercetări privind comportarea lucrărilor de amenajare a terenurilor agricole degradate prin alunecări de eroziune de adâncime”
 • Temă proiect, cod 1128: “ Cercetări privind riscul eroziunii de suprafaţă, adâncime, alunecări active de teren şi mijloacele de reabilitare a acestora pentru prevenirea dezastrelor hidrologice potenţiale din N-V Transilvaniei “
 • 2004-2006 – Membru în colectivul de cercetare al proiectului CNCSIS
 • Temă proiect, cod 721: “Monitorizarea evoluţiei situaţiei hidrogeologice şi pedologice- baza exploatării ameliorative a perimetrului Jucu – Cluj, al USAMV Cluj-Napoca”;
 • 2004-2006 – Director grant CNCSIS, tip TD
 • Temă proiect:” Studiul consumului de apă şi al regimului de irigare la salata cultivată în spaţii protejate
 • 2003-2005 – Membru în colectivul de cercetare al proiectului CNCSIS
 • Temă proiect: “Stabilizarea terenurilor alunecate, în scopul valorificării lor agricole şi protecţiei mediului înconjurător”

IV. Alte menţiuni:
 • Membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Programelor, USAMV Cluj-Napoca

Iunie, 2016                                                                                                                                

Şef lucr. dr. Jutka DEÁK