Decani de an

Specializarea Anul Decan de an Adrese e-mail
Horticultură/

Peisagistică

I Șef lucr. Dr. Cristian SISEA cristiansisea@yahoo.com
II Prof. dr. Mirela CORDEA (Horticultură)

Șef lucr. Dr. Sonia BORȘ – OPRIȘA (Peisagistică)

mcordea@usamvcluj.ro

sonja_bors@yahoo.com

III Conf. Dr. Anca BABEȘ (Horticultură)

Șef lucr. Dr. Răzvan-Andrei VASIU (Peisagistică)

ancababes@usamvcluj.ro

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro

IV Asist. Dr. Denisa-Andreea JUCAN denisa.hort@gmail.com
Silvicultură I Șef lucr. dr. Alexandru COLIȘAR alexandru.colisar@usamvcluj.ro
II Șef lucr. Dr. Oana VIMAN wiman7777@yahoo.com
III Șef lucr. Dr. Alina TRUȚA alina_vilcan@yahoo.com
IV Conf. Dr. Vasile ŞIMONCA vasile.simonca@usamvcluj.ro
IEA /

IMAPA /

IMIT

I Lector dr. Gabriela CHICIUDEAN gabriela.chiciudean@usamvcluj.ro
II Asist. dr. Andra PORUȚIU andra.porutiu@gmail.com
III Prof. Dr. Ionel-Mugurel JITEA mjitea@usamvcluj.ro
IV Conf. Dr. Iulia MUREŞAN icmuresan@gmail.com
MTC I Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN tudor.salagean@usamvcluj.ro
II Conf. dr. Rodica SOBOLU rodicasobolu@yahoo.com
III Lector Dr. Cristina RUS crus@usamvcluj.ro
IV Şef lucr . Dr. Jutka DEAK jucus13@yahoo.com