Decani de an

Specializarea Anul Decan de an Adrese e-mail
Horticultură/

Peisagistică

I

I

Șef lucr. Dr. Anca BABEȘ (Horticultură)

Șef lucr. Dr. Răzvan-Andrei VASIU (Peisagistică)

ancababes@usamvcluj.ro

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro

II Asist. Dr. Denisa-Andreea HORŢ denisa.hort@gmail.com
III Șef lucr. Dr. Cristian SISEA cristisisea@yahoo.com
IV Prof. Dr. Viorel MITRE mitreviorel@yahoo.com
Silvicultură I Șef lucr. Dr. Alina TRUȚA alina_vilcan@yahoo.com
II Şef lucr. Dr. Vasile ŞIMONCA vasile.simonca@usamvcluj.ro
III Prof. dr. Ioan TĂUT ioan_taut90@yahoo.com
IV Şef lucr. Dr. Horia VLAŞIN horiavd@yahoo.com
IEA /

IMAPA /

IMIT

I Conf. Dr. Ionel-Mugurel JITEA mjitea@usamvcluj.ro
II Lector Dr. Iulia MUREŞAN icmuresan@gmail.com
III Lector Dr. Alexandru TODEA todea8@yahoo.com
IV Lector Dr. Firuţa Camelia TODORAN camtod_2004@yahoo.com
MTC I Lector Dr. Cristina RUS crus@usamvcluj.ro
II Şef lucr . Dr. Jutka DEAK jucus13@yahoo.com
III Şef lucr . Dr. Tudor SĂLĂGEAN salagean_tudor@hotmail.com
IV Conf. Dr. Nicolae POP popnicolae@gmail.com