Orar Master

Orar – semestrul II, an univ. 2016-2017; Master: Managementul productiei horticole in climat controlat

Orar – semestrul II, an univ. 2016-2017; Master: Stiinte horticole

Orar – semestrul I, an univ. 2016-2017; Master: Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate

Orar – semestrul II, an univ. 2016-2017; Master: Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi

Orar – semestrul I, an univ. 2016-2017; Master: Agribusiness

Orar – semestrul I, an univ. 2016-2017; Master: Economie agroalimentară

Orar – semestrul I, an univ. 2016-2017; Master: Managementul ecosistemelor forestiere

Orar – semestrul II, an univ. 2016-2017; Master: Biodiversitate şi bioconservare

Orar – semestrul II, an univ. 2016-2017; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

Orar ID Horticultură sem I 2016-2017