Prezentare


0 A Horticultura Cluj FINAL  Sigla Hort Cj 3   Sigla Hort Cj 2

Conducerea Facultăţii de Horticultură

DECAN: Prof. dr. Viorel MITRE
Tel: (40) 264.596.384
E-mail: viorel.mitre@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ŞI DE CALITATE: Conf. dr. Erzsebet BUTA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: erzsebet.buta@usamvcluj.ro

PRODECAN CERCETARE: Prof. dr. Mirela CORDEA
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: mcordea@usamvcluj.ro

PRODECAN CU ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI STUDENȚEȘTI Șef. lucr. dr. Tudor SĂLĂGEAN
Tel. (40) 264.596.384
E-mail: tudor.salagean@usamvcluj.ro

SECRETARIAT-DECANAT FACULTATE:

Felicia JUGASTRU – secretar
Leontina SIMIONCA – secretar
Natalia LAZĂR – secretar
Tel: 0756013439
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

Directori de departament

Prof. dr. Radu E. SESTRAȘ – Director Departament I, Horticultură şi Peisagistică
Prof. dr. Liviu HOLONEC – Director Departament II, Silvicultură
Prof. dr. Felix ARION – Director Departament III, Ştiinţe economice
Prof. dr. Florica MATEI – Director Departament IV, Măsurători terestre şi ştiinţe exacte


Consiliul profesoral al facultăţii:

1. Prof. dr. Viorel MITRE – Decan
2. Conf. dr. Erzsebet BUTA – Prodecan cu probleme didactice şi de calitate
3. Prof. dr. Mirela CORDEA – Prodecan ştiinţific
4. Șef lucr. dr. Tudor SĂLĂGEAN – Prodecan cu activități sociale și studențești
5. Prof. dr. Radu E. SESTRAŞ, Director Departament I
6. Prof. dr. Liviu HOLONEC, Director Departament II
7. Prof. dr. Felix ARION, Director Departament III
8. Prof. dr. Florica MATEI, Director Departament IV
9. Prof. dr. Maria CANTOR, Departament I
10. Prof. dr. Dănuț-Nicolae MĂNUȚIU, Departament I
11. Conf. dr. Claudiu BUNEA, Departament I
12. Prof. dr. Ioan TĂUT, Departament II
13. Șef lucr. Vasile ȘIMONCA, Departament II
14. Conf. dr. Ionel Mugurel JITEA, Departament III
15. Lector dr. Ileana ANDREICA, Departament III
16. Lector dr. Iulia Cristina MUREȘAN, Departament III
17. Conf. dr. Nicolae POP, Departament IV
18. Șef lucr. dr. Ioan Nicolae LUPUȚ, Departament IV
19. Sonia Ioana PETREȚCHI, Student
20. Alexandra SIMA, Student
21. Bogdan PUIU, Student
22. Adrian-Şerban PETRIC, Student
23. Iulia Denisa GLIGA, Student
24. Valentin BOICU, Student

Cadre didactice ale facultăţii care ocupă funcţii de conducere la nivel de universitate

Prof. dr. Ioana POP – Prorector
Prof. dr. Doru PAMFIL – Director CSUD


Membri în Senat

Dept. 1

Dept. 2

Dept. 3

Dept. 4

Prof. dr. Radu E. Sestraș Prof. dr. Ioan Tăut Prof. dr. Horațiu-Felix Arion Prof. dr. Marcel Dîrja
Prof. dr. Viorel Mitre Prof. dr. Liviu Holonec Conf. dr. Ionel-Mugurel Jitea

Structura Consiliilor pe departamente – Facultatea de Horticultură

Consiliu departament
(Funcţia)
Departamentul 
I
II
III
IV
Horticultură şi Peisagistică
Silvicultură
Ştiinţe economice
Măsurători terestre şi ştiinţe exacte
Director Prof. dr. Radu E. Sestraş    Prof. dr.
Liviu Holonec
Prof. dr.
Felix Arion
Prof. dr.
Florica Matei
Director adj. Conf. dr. Rodica Sima Prof. dr. Ioan Tăut Conf. dr. Mugurel Jitea Prof. dr. Mircea Ortelecan
Responsabil cu educaţia Șef lucr. dr. Sisea Cristian Prof. dr. Elvira Oroian Lector dr. Iulia Mureșan Prof. Dr. Ioana-Delia Pop
Responsabil cu cercetarea Şef lucrări dr. Anca Babeş Şef lucrări dr. Vasile Şimonca Conf. dr. Diana Dumitraș Lector dr. Rodica Sobolu
Responsabil cu asigurarea calităţii şi resursa umană Şef lucrări dr. Rodica Pop Conf. dr. Horia Vlasin Lector dr. Ileana Andreica Șef lucrări dr. Diana Ficior
Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii Conf. dr. Claudiu Bunea Şef lucr. dr. Alexandru Colişar Şef lucr.dr.  Jutka Deak
Administrator departament Șef lucr. dr. arh. Răzvan Vasiu Şef lucr. dr. Vasile Ceuca Lector dr. Valentin Mihai Conf. dr. Nicolae Pop