Ileana Andreica_ro

Lect. dr. Ileana ANDREICA

Contabilitate

Tel:0264-596384, int. 124; e-mail: iandreica@usamvcluj.ro
Data şi locul naşterii: 23 octombrie 1971, Vişeu de Sus, Maramureş

I. Studii, specializări:
1992-1997: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Secţia Economia Producţiei Agricole şi Silvice;
1997-1998: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinţe Economice, Master, secţia Agribusiness;
Doctorantură:
1999-2004: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, doctorand în specializarea Management şi Marketing în Agricultură cu tema: “Dezvoltarea regională şi rurală în nord-vestul României”, coordonator ştiinţific Prof. Dr. Emilian Merce;
02.08.2004: Acordarea titlului de “Doctor în Agronomie”

II. Activitatea didactică:
01.10.2003: Prep.univ.drd. – disciplina Contabilitate, catedra de Management şi Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca
21.02.2005: Asist.univ.dr. – disciplina Contabilitate, catedra de Management şi Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de Horticultura, USAMV Cluj-Napoca
18.01.2007: Lect.univ.dr. – disciplina Contabilitate, catedra de Management si Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de Horticultura, USAMV Cluj-Napoca (Departamentul de Stiinte Economice)

III. Domenii de cercetare:
Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Gestiunea firmei
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Noiembrie 2007: Membru al CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), specializarea: Expert Contabil, membru al SHST, Cluj-Napoca (2015)

Realizări semnificative:

 • Cărţi: MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA UNITATILOR ECONOMICE CU PROFIL AGRICOL: Emilian MERCE, Ileana Andreica, Felix Arion, Diana Dumitras, Cristina Pocol, Editura Digital Data, Cluj-Napoca, România, ISBN: 978-973-7768-69-8
 • Lucrări ştiinţifice: 17 lucrări – unic autor; 5 lucrări prim autor, 10 lucrări coautor;
  • Andreica Ileana, Arion F., Iuga Mariuca: “Dezvoltarea regională durabilă în regiunea Nord-Vest a României” al 39-lea Simpozion cu participare internaţională, Opatjia, -Croaţia, 17-20 februarie 2004, pag.133-134;
  • Andreica Ileana: “The analzysis of financial equilibrium based on accounting balance-sheet”, in Lucrări ştiinţifice, Seria I Management agricol, vol.X (3), USAMV Timişoara, 2008, ISSN: 1453-1410, pag.285-292
  • Andreica Ileana: “Accounting and tax depreciation. Depreciation Schemes”; in Bulletin USAMV Cluj-Napoca, seria Horticulture, 2010, vol 67(2), pag.19-25
  • Ileana Andreica, Lucica Armanca: “Evaluation bankruptcy risk through a financial and accounting diagnosis – case study at SC TEHNOFAVORIT SA, Bontida”, Lucrari stiintifice, vol.54, nr.2/2011, seria Agronomie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi

Alte menţiuni:

Limbi străine: engleză – nivel mediu, franceză – începători
Calculator: cunoştiinţe de operare MS Office (Word, Excel, Powerpoint, SPSS, Internet)
 
 
Octombrie, 2016                                      
                                              
 Lect. Dr. Ileana ANDREICA