Cristina Bianca Pocol_ro

Conferențiar dr. Cristina Bianca POCOLcristina-bianca-pocol

Economie rurală

cristina.pocol@usamvcluj.ro

 

Data și locul nașterii: 8 noiembrie 1975, Cluj Napoca

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
Perioada:
2001-2004: Université d’Auvergne, Institut Universitaire Professionnalisé – Management et Gestion des entreprises”, Clermont-Ferrand, Franţa, Institutul Franco-Român de Gestiune Cluj Napoca, specializarea Managementul și gestiunea întreprinderilor.
1995-2000: Universitatea „Babeş Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj Napoca, România, specializarea Relații Economice Internaționale.
Doctorandură:
2008: doctor în domeniul Zootehnie, titlul tezei de doctorat „Managementul și marketingul produselor apicole în România și Uniunea Europeană“, USAMV Cluj Napoca, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii.

II. Activitatea didactică:
2014-prezent, Conferențiar universitar, Departamentul de Științe Economice, USAMV Cluj Napoca; discipline predate: Economie rurală (linii de studiu română și engleză), Relații economice internaționale, Marketingul produselor organice şi politici agrare în domeniu;
2011-2014, Lector universitar, Departamentul de Ştiinţe Economice, USAMV Cluj Napoca;
2008-2011, Asistent universitar, Departamentul de Management şi Inginerie Economică în Agricultură, USAMV Cluj Napoca.

III. Domenii de cercetare:
Economie și dezvoltare rurală, sustenabilitatea lanțului agro-alimentar, economie socială, comportament de consum.
Membru al unor societăți și asociații profesionale:
 • 2016 – „European Society for Agricultural and Food Ethics”, membru;
 • 2014 – „Société Française d’Economie Rurale”, membru;
 • 2010 – „Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania”, membru fondator și cenzor;
 • 2008 – „European Association of Agricultural Economists”, membru.
Realizări semnificative:
 • Cărți, manuale și lucrări științifice:
  • Cărți: 3 publicate la edituri naționale, din care 1 prim autor; 2 publicate la edituri internaționale, capitol în carte cu editor.
   • Pocol Cristina Bianca, Mărghitaş Liviu Alexandru, 2010, Tendinţe naţionale şi internaţionale privind producţia şi consumul de miere, Editura AcademicPres, Cluj Napoca.
  • Manuale: 3 publicate la edituri naționale, din care 2 prim autor.
   • Pocol Cristina Bianca, 2013, Economie rurală – identitate și actualitate, Editura AcademicPres, Cluj Napoca.
 • Lucrări științifice: 84, din care 8 în reviste cotate ISI sau ISI proceedings.
  • Pocol Cristina Bianca, Bolboacă Sorana Daniela, 2013, Perceptions and trends related to the consumption of honey: A case study of North-West Romania, International Journal of Consumer Studies, Vol. 37, Issue 6, November 2013, 642–649.
Granturi de cercetare: 8 naționale (din care 2 în calitate de director de proiect: 2010-2012, Program PNII, Proiect tip PD_248; 2007-2008, Program PNII, Proiect tip TD) și 12 internaționale (din care 2 în calitate de director de proiect: 2014-2016; 2016-2018, finanțare AUF).
Alte mențiuni:
 • 2014-prezent: responsabil CRU (Centrul de Reușită Universitară al USAMV Cluj-Napoca), finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei, AUF BECO; responsabil Birou Francofonie al USAMV Cluj Napoca.
 
Octombrie, 2016                                                                                
Conferențiar dr. Cristina Bianca POCOL