Elvira Oroian_ro

Conf. dr.  Elvira OROIANelvira-oroian

Limba franceză

Tel. 0264-596384, int. 125

elviraoroian@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 30.09.1954, Hida, Jud. Sălaj

I. Studii, specializări
Studii universitare: 1979, Facultatea de Litere, Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,
Specializări:
 • 1996- stagiu de perfecţionare, Franţa, 5 săptămâni
 • 1998- stagiu de perfecţionare, Bucureşti, 1 săptămână
 • 1999 – stagiu de perfecţionare, Franţa, 3 săptămâni
 • 2008 – stagiu de perfecţionare Toulouse, Franța, 1 săptămână
Doctorantură: doctor în filologie din 2005

II. Activitatea didactică:
 • 1979-1990- Lic. Agroindustrial Hida, Jud. Sălaj
 • 1990-2007 USAMV Cluj-Napoca
 • 1990 -1994 – asistent Limba franceză
 • 1994-2006 – lector Limba franceză
 • 2006 – până în prezent – conferenţiar Limba franceză

III. Domenii de cercetare:

             – coresponsabil proiect AUF ”Renforcement du français et de la recherche en français pour les étudiants non-spécialistes dans un climat multiculturel et francophone”
            – coresponsabil proiect  Studiul variabilităţii genetice pentru crearea de linii în populaţii de ciprinide (Cyprinus carpio) din Nord-Vestul Transilvaniei prin utilizarea markerilor genetici şi ai biotehnologiilor asociate pentru conservarea durabilă a genofondului – MGCRAP”,2005-2008
            – coresponsabil proiect Aprecierea fenotipică şi caracterizarea genetică prin tehnici moleculare a unor populaţii de mistreţi SUS SCROFA FERUS cu stabilirea factorilor de impact asupra ecosistemelor din areal, pentru evitarea vulnerabilităţii genetice a speciei, 2008-2012
            – Grant internaţional (Parteneri: USAMV Cluj-Napoca, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques, Gembloux, Belgique, Universitatea Agricolă de Stat a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2003-2005, membru)
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale membru în Asociaţia cercetătorilor în Lingvistică franceză (ACLIF), membru în Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania, membru în Asociația Amicii Rozelor.
Realizări semnificative
 • Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
  • Cărţi:
   • 2004- Le français pour les agronomes, Oroian Elvira, AcademicPress
   • 2006 – Anafora şi catafora ca fenomene discursive Oroian Elvira, Ed.Risoprint
   • 2009 – Cours pratique de français pour les  spécialisations à profil agronomique, Oroian Elvira, Ed.Risoprint
   • 2014 – Communiquer en FOS coautor; Ed. Mons; Belgia
   • 2015 – Le français pour la foresterie Oroian Elvira, Ed.Risoprint
 • Lucrări ştiinţifice: peste 70 de lucrări
Octombrie, 2016
Conf. dr. Elvira OROIAN