Tudor Salagean_ro

Șef lucrări dr.ing.Tudor SĂLĂGEANtudor-salagean

Geodezie satelitară

tudor.salagean@usamvcluj.ro

 
Data şi locul naşterii: 2 Mai 1987, Localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, Facultatea de Horticultură, Specializarea Măsurători terestre și cadastru, 2006 – 2010.
Doctorantură:
Anul obţinerii titlului de doctor: 2013, Doctor în Agronomie, specializarea Îmbunătățiri funciare, USAMV Cluj-Napoca, conducător ştiinţific: Prof. dr.  Marcel Dîrja.
Specializări:
16.09.2013 – 25.09.2013 – Școala internațională de vară “New Geomatics Technologies, Methods and Tools for Accurate Surveying Investigation of Land and Space-Object”, USAMV Bucureşti.
10.10.2013 – 11.10.2013 – Workshop de formare “Integrarea în procesul didactic a tehnologiilor educaționale pentru blended-learning la nivel universitar”, UT Cluj-Napoca
15.09.2014 – 24.09.2014 – Școala internațională de vară “New Geomatics Technologies for Investigations in Geospatial Phenomena”, USAMV Bucureşti.
Masterat în „Geomatică”, Facultatea de Geografie, UBB Cluj-Napoca, 2010-2011.
Masterat în „Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi”, Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară     Cluj-Napoca, 2010-2012.
Burse obţinute: Bursă postdoctorală POSDRU – „Aplicarea sistemelor informaţionale geografice în modelarea şi prognoza riscurilor climatice din Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei”, tutore postdoctorat: Prof.dr. Teodor Rusu, 2014-2015

II. Activitatea didactică:
2013 – prezent: Curs și lucrări practice la Geodezie satelitară, Specializarea MTC anul III;
2013 – prezent: Curs și lucrări practice la Cartografie digitală, Specializarea MTC anul IV;
2013 – prezent: Curs și lucrări practice la Fotogrammetrie și fotointerpretare, Specializarea MTC anul III;
2011 – prezent: Lucrări practice la Geodezie matematică și fizică, Specializarea MTC anul II;
2011 – prezent: Lucrări practice la Măsurători geodezice prin unde, Specializarea MTC anul II;
2011 – 2013: Lucrări practice la Urmărirea stabilității terenurilor și construcțiilor, Specializarea MTC anul IV;
2011 – 2013: Lucrări practice la Topografie inginerească proiect, Specializarea MTC anul IV;
2011 – 2013: Lucrări practice la Evaluarea bunurilor imobiliare, Specializarea MTC anul IV;

III. Domenii de cercetare:
Urmărirea comportării în timp a terenurilor și construcțiilor, geodezie, SIG, cartografiere și modelare 3D, teledetecție, fotogrammetrie.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
  • Uniunea Geodezilor din Romania.
  • Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania.

Realizări semnificative:

Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 4 cărți (1 prim autor).
Lucrări științifice: 83 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, jurnale, anale etc. din care: 26 prim autor/autor corespondent, 1 articol cotat  ISI.
Granturi de cercetare: 1 grant de cercetare – în calitate de membru, competiția internă de granturi de cercetare a USAMV Cluj-Napoca (nr. 308/2013)
Alte menţiuni:
Membru în colegiul de redacție – Revista de Geodezie, Cartografie și Cadastru.
Membru în comitetul științific – Journal of Young Scientist, USAMV București.
      
 Octombrie, 2016                                                                                           
Șef lucrări dr.ing. Tudor SĂLĂGEAN