Valentin Constantin Mihai_ro

Lector dr. Valentin Constantin MIHAIvalentin-mihai 

Discipline: Bazele turismului, Economia turismului, Agroturism;

valentin.mihai@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 6 octombrie 1979, Dej, județul Cluj.

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1998-2002: Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea: Contabilitate și informatică de gestiune.
Doctorantură: 2010: Doctor în Agronomie, specializarea: Management și marketing în agronomie; conducător științific: Prof. Dr. Emilian Merce.
Specializări:
 • Iulie 2002- Octombrie 2002- Training Management, în cadrul Programului Training Cultural Exchange Network, Mch Services, Llc. Boston USA
 • Aprilie 2004-Iulie 2004 – Bursă-Stagiu de Pregatie la Universitatea Ghent Belgia, Facultatea de Stiinte Economice în cadrul Programului Stiintific de Colaborare Bilaterala Nr.C18009/2003 între USAMV Cluj-Napoca și Universitatea din Ghent.
 • Noiembrie 2005- Decembrie 2005- Stagiu de pregatire la INCDEA, Bucureşti, în cadrul Grantului: Cercetare de Excelenta Nr.5-Proiecte de mobilitate a tinerilor cercetători.

II. Activitatea didactică:
 • 2007-2009 Asistent, catedra de Management şi inginerie economică în agricultură; Disciplinele: Bazele turismului, Economia turismului rural;
 • 2009-prezent: Lector, departamentul de Științe economice;  disciplinele: Bazele turismului, Economia turismului rural, Agroturism, Geografie.

III. Domenii de cercetare: Dezvoltare rurală, Turism rural.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • 2006 – prezent membru Asociația națională de turism rural și ecologic (ANTREC);
 • 2008 – prezent membru al Centrului de cercetare Monitorizarea economico-socială a spațiului rural agrar;
 • 2010-2102 membru  în Asociatia bioagricultorilor din Romania (BIOTERRA).
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
 • Cărți: The impact of FAER and LAM Foundations on sustainable rural development, Valentin MIHAI, I. Vlasa, E. Merce, F. Arion, Editura Academicpres, Cluj-Napoca, Romania, ISBN: 978-973-744-150-8
 •  Lucrări ştiinţifice: 34 lucrări ştiinţifice din care 12  ca prim autor;
 1. An Analysis of the Socio-Economic Characteristics of the Semi-Subsistence Farms that Applied for Non-Refundable EU Funds in the North-Western Romania, Manuela Carmen SIMU, Diana Elena DUMITRAŞ, Valentin Mihai, Ionel Mugurel JITEA, Bulletin of UASVM 72(2):513-515; DOI:10.15835/buasvmcn-hort:11702CABI, 2015;
 2. Impact of non-refundable European funds on beneficiaries in the rural area, Valentin Mihai, Nicusor Sima, Mihaela MIhai, Rodica Stan, Gheorghe Mihai Bulletin of UASVM Cluj-Napoca, vol 2, Horticulture 2012,190-192.
 3. The impact of European Funding on the Rural Labor Market, Valentin Mihai, Gh. Mihai, Mihaela Mihai, Bulletin USAMV Horticulture, 2011, Nr. 68(2), p: 143-147.
Granturi de cercetare:
 • 2005-2007, Td 213; finanțator: CNCSIS.
 • 2005 Programe de mobilitate a tinerilor cercetatori nr. 5; finanțator: CNCSIS.
 
Octombrie, 2016                                                                                          
Lector dr. Valentin Constantin MIHAI