Marcel Dirja_ro

Profesor dr. Marcel DÎRJAmarcel-dirja

Disciplina: Îmbunătățiri funciare

dirjamarcel@yahoo.fr

Data şi locul naşterii: 12.09.1963, Suceava, județul Suceava

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Facultatea de Construcții, secția: Îmbunătățiri funciare, Iași, 1988
Doctorantură: Diplomă de doctor în Agricultură și Horticultură, 1998
Specializări: expert evaluator funciar, atestat de M.A.A.P. (2002); Curs postuniversitar ‚‚Tehnici și tehnologii moderne în cadastru’’, Universitatea Tehnică Petroșani (2003).

II. Activitatea didactică: 1992-1997 – asistent universitar USAMVCN; 1997-2000 – șef de lucrări, USAMVCN; 2000-2006 – conferențiar, USAMVCN; 2006 – prezent – profesor universitar, USAMVCN.

III. Domenii de cercetare: combaterea eroziunii solului, combaterea alunecărilor de teren, irigații în spații protejate, combaterea excesului de umiditate.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale: Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) din anul 2000; Comitetul Național Român de Irigații și Drenaje (CNRID), din anul 1995; Societatea Națională Română de Știința Solului (SNRSS), din anul 1997; Societatea de Agricultură Ecologică, din anul 1998; membru Consiliului Național de Finanțare A Învățământului Superior (CNFIS), din anul 2015; Membru fondator – Societatea de Horticultura și Silvicultură din Transilvania;

Realizări semnificative:
  • Cărţi şi lucrări ştiinţifice: total de 24 de cărți tratate, manuale și cărți de specialitate: unic autor (7); prim-autor (9); co-autor (8); 32 ISI Conference Proceedings; Alte articole ştiinţifice publicate:  în ţară: peste 50 (în calitate de prin autor); în străinătate: aproximativ 10 (în calitate de prim-autor și/sau co-autor).
  • Granturi de cercetare: 4 proiecte CNCSIS având calitatea de director de proiect; 7 proiectenaționale având calitatea de membru; 2 proiecte internaționale având calitatea de membru
Alte menţiuni: expert evaluator CNCSIS; Expert evaluator ANEVAR; 2012–curent: Director, Laborator de cercetare – Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ştiinţe exacte, Departamentul IV, Facultatea de Horticultură, USAMVCN; Membru comitet științific – REVISTA AGRICULTURA (BDI) (anul curent); Membru comitet științific – BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. HORTICULTURE (BDI) (anul curent); Membru în Comitetul Științific al celei de-a XVIII-a Conferință Națională de Știința Solului, cu participare internațională „100 de ani de știința Solului în România – Managementul și utilizarea resurselor de sol, protecția mediului agricol și dezvoltare rurală din centrul și nord-vestul României”.

Octombrie, 2016
Prof. dr. Marcel DÎRJA