Adela Hoble_ro

Șef lucrări dr. ing. Adela Gabriela HOBLEhoble-adela_poza-cv

Disciplina: Îmbunătățiri funciare

adelahoble@gmail.com

Data şi locul naşterii: 04.12.1983, Zalău, județul Sălaj.

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 2008 –  Inginer diplomat cu domeniul de studiu: Horticultură și specializarea: Peisagistică; USAMVCN.
Doctorantură: 2012 – Diplomă de doctor în domeniul Agronomie, specializarea: Îmbunătățiri funciare, USAMVCN.
Specializări: 2010 – Master cu domeniul de studiu: Horticultură, și specializarea: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, USAMVCN; 2009 – Studii postuniversitare: Instruirea specialiștilor în extensie și consultanță agricolă, USAMVC; 2007 – absolvirea cursurilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, USAMVCN; 2003 – obținerea atestatului profesional: ‚‚Competențelor lingvistice de nivel avansat’’ – Limba engleză.

II. Activitatea didactică:
  • 2015-prezent – Șef de lucrări (curs: Îmbunătățiri funciare), Facultatea de Horticultura, Departamentul: Măsurători Terestre și Științe Exacte, USAMVCN;
  • 2014-2015 – Cadru didactic asociat pe post vacant de Șef de lucrări;
  • 2012-2014 – Cadru didactic asociat pe post vacant de Asistent;
  • 2008-2011 – Asistent cercetător Doctorand, Facultatea de Agricultură, USAMVCN.

III. Domenii de cercetare: consumul de apă al plantelor; culturi irigate; eroziunea solului; diversitatea, managementul și estetica peisajului
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale: Societatea Națională Română pentru Știința Solului, Filiala Transilvania – SNRSS Transilvania
Realizări semnificative:
            Cărţi şi lucrări ştiinţifice: Co-autor Îndrumător de lucrări practice: ‚‚Exploatarea sistemelor de îmbunătățiri funciare’’; 5 articole originale, publicate în extenso in BDI, ca prim-autor; 3 articole originale, publicate sub formă de rezumat și susținute oral; Co-autor la peste 50 articole publicate în extenso în BDI.
           Granturi de cercetare:
  • 2015-2017 – Membru în proiectul VineDivers (http://www.vinedivers.eu/): ‚‚Biodiversity-based ecosystem services in vineyards: analysing interlinkages between plants, pollinators, soil biota and soil erosion across Europe’’, program de finanțare BiodivERsA sub egida FP7 ERA-NET (Horizon 2020 ERA-Net COFUND). Leader de task 1.2. Identification of representative landscape units and inventory of structures/elements – WP1: Landscape diversity, management and aesthetics;
  • iunie-decembrie 2016 – Membru în proiectul finanțat prin Fonduri de Dezvoltare Instituțională (CNFIS): ‚‚Îmbunătățirea performanțelor de cercetare și producție a Stațiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca’’.
Alte menţiuni:
  • Efectuare vizite de lucru la: Universitatea Rennes 1, UMR CNRS EcoBio, Paimpont, Franța (2016); Institutul de Agricultură Sustenabilă, Cordoba, Spania (2015); Universitatea BOKU, Viena, Austria (2015);
  • Participare ca membru invitat în Acțiunea COST: FA1303, Varșovia, Polonia (2014);
  • Coordonare lucrări la Sesiuni de Comunicări Științifice Studențești: 2013 – 2 lucrări; 2014 – 5 lucrări; 2015 – 2 lucrări; 2016 – 1 lucrare;
  • Membru al comitetului de tehnoredactare și Journal manager în mediul online al Revistei Agricultura (BDI), 2 numere/an, din anul 2009

 

Octombrie, 2016

Șef lucrări dr. ing Adela Gabriela HOBLE