Diana Dumitras_ro

Conferenţiar dr. Diana Elena DUMITRAŞdiana-dumitras

Management, Econometrie

ddumitras@usamvcluj.ro
Data şi locul naşterii: 12 Iulie 1979, Cluj-Napoca, România

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
 • 1997-2002: Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca, Inginerie Economică în Agricultură
 • 2002-2004: University of Nevada, Reno, SUA; MSc Resource and Applied Economics
Doctorantură:
 • 2008: Doctor în agronomie, specializarea Management şi Marketing în Agricultură, USAMV Cluj
Specializări:
 • 2004: Human Participants Protection Education for Research Teams, US National Institutes of Health
 • 2007: Training of Agricultural Advisory Trainers (MAKIS), Danish Agricultural Advisory Service
 • 2007: Management of European Projects, USAMV Cluj-Napoca
 • 2015: CITI Program, Human Research – Social/Behavioral Investigators and Key Personnel
Burse obţinute:
 • 2002-2004: Full graduate assistantship; University of Nevada, Reno, SUA; Dept. Resource Economics

II. Activitatea didactică:
 • 2002–2004: Graduate Teaching & Research Assistant; University of Nevada, Reno, SUA;
 • 2005–2009: Asistent universitar, USAMV Cluj-Napoca;
 • 2009-2014: Lector universitar, USAMV Cluj-Napoca;
 • 2014-prezent: Conferenţiar universitar; Departament Ştiinţe Economice, USAMV Cluj-Napoca

III. Domenii de cercetare:
Economia resurselor naturale, Managementul fermei, Comportamentul consumatorului
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) – Membru Comitet Executiv
 • Horticulture And Forestry Society From Transylvania (SHST)
 • Food Identity Association (FIA)
Realizări semnificative:
 • Cărţi: 5;
 • Lucrări ştiinţifice: 11 ISI, 6 ISI proceedings, 48 BDI
  • Dumitraş,D.E, I.M Jitea, S. Aerts (Eds.), 2015, Know-Your Food. Food ethics and innovation, Wageningen academic pres, Olanda
  • Dumitras, D.E., 2011, Evaluarea economică a parcurilor naţionale şi naturale. Metode şi studii de caz. Editura Academic Pres, Cluj-Napoca, România
  • Jitea,M.,D.Dumitras,V.Simu,2015, An ex-ante impact assessment of the Common Agricultural Policy reform in the North-Western Romania, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika,61(2):88-103
  • Dumitras, D, F.Arion, E.Merce, 2011, A Brief Economic Assessment on the Valuation of National and Natural Parks: the Case of Romania; Not Bot Horti Agrobo, 39:134-138
  • Rollins, K, D. Dumitraş, A. Castledine, 2008, An Analysis of Congestion Effects Across and within Multiple Recreation Activities. Canadian Journal of Agricultural Economics, 56(1):95-116
Granturi de cercetare:
 • 2010-2012: PNII–RU PD 271; UEFISCSU; Impactul utilizării valorilor economcie în cadrul planurilor de manageemnt ale parcurilor naţionale şi naturale din România
 • 2007-2008: TD 385; CNCSIS; Estimare valori economice parcuri naţionale şi naturale din România

IV. Alte menţiuni:
 • 2011-prezent: Cancelar Ştiinţific, Departament Ştiinţe Economice, USAMV Cluj-Napoca

 Octombrie, 2016

Conf. Dr. Diana Elena DUMITRAȘ