Alexandru-Silviu Apahidean_ro

Prof. dr. Alexandru-Silviu APAHIDEANalexandu-silviu-apahidean 

Legumicultură, Legumicultură specială

apahidean@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 23.11.1951, Hăşdate-Gherla, jud.Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1972-1977, Institutul Agronomic Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură
Doctorantură: 1987-1996, USAMV Cluj-Napoca, domeniul-Agricultură
Specializări: 
 • Colegiul Lincoln, Septembrie, 1993;
 • Universitatea Politehnică-Valencia, Aprilie, 2006;
 • Facultatea de Agronomie, Berlin, Germania, aprilie, 2008;
 • Universitatea Agrară de Stat, R.Moldova, mai, 2008.

II. Activitatea didactică:
 • 1998-până în prezent, Profesor universitar, Departamentul  Horticultură-Peisagistică; Discipline predate-Legumicultură, Legumicultură specială (curs, proiect, lucrări practice);
 • 1996-1998, Conferenţiar universitar, Catedra de Horticultură, Facultatea de Horticultură;
 • 1990-1996, Şef lucrări, Catedra de Horticultură, Facultatea de Horticultură;
 • 1981-1990, Asistent universitar, Catedra de Horticultură, Facultatea de Agricultură şi Horticultură.

III. Domenii de cercetare:
Tehnologii legumicole, Producerea seminţelor de legume, Cultura ciupercilor
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România
 • Societatea Română a Horticultorilor
 • European Society for New Methods in Agricultural Research
 • Corpul Agronomic din România
 • Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania
Realizări semnificative:
 • Cărţi publicate-31 tratate, cărţi de specialitate, cursuri:
  • Tratat de Legumicultură, coautor, Ed.Ceres, Bucureşti, 2003, 1182 p. (Premiul Academiei Române, „Gheorghe Ionescu Sisesti”-2005);
  • Cultura legumelor, coautor, Ed.Ceres, Bucureşti, 2005, 607 p. (Premiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, „Teodor Bordeianu”, 2007).
 • Lucrări ştiinţifice-total, 176 (d.c.116 în reviste naţionale şi 60 în reviste străine), 52 comunicaţii  la diferite manifestări naţionale şi internaţionale.
Granturi de cercetare– în perioada 1981-1997, membru în colectivul a 53 de teme de cercetare ;
 • Director de proiect la 2 granturi CNCSIS (2000-2005), responsabil partener la 2 proiecte CEEX (2006-2010), un proiect PN II, 2 proiecte CERES (2002-2005), director la 2 proiecte Cecuri inovare (2013-2014).
 • Colaborator la un proiect internaţional cu Universitatea Freiburg-Germania (2002-2005).

IV: Alte menţiuni:
 • Prodecan, Facultatea de Horticultură (2000-2004);
 • Decan, Facultatea de Horicultură (2004-2008);
 • Director departament IDFR (2008-2012);
 • Membru în Comisia de specialitate -Stiinţe Agricole şi Silvice a CNATDCU, pentru  confirmarea titlurilor de Profesor universitar, Conferenţiar universitar, Cercetător ştiinţific Gradul I şi II, din anul 2006 până în 2010;
 • Membru în Comisia de Experţi permanenţi- ARACIS, Comisia 8-Stiinţe Agricole, Silvice şi Med. Veterinară, (2006-2008), respectiv Comisia 14 (acreditare instituţională) din anul 2008 până în prezent;
 • Membru în Comisia de Stiinţe Agricole, Med.Vet. şi Silvicură  a CNCSIS (2008-2011);
 • Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ( 2010-2015)

Octombrie, 2016

Prof. Dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN