Marius-Mircea Sabau_ro

Şef lucrări dr. Marius-Mircea SABĂUmarius-sabau

Discipline: Marketing, Relații bancare

marius.sabau@usamvcluj.ro

 

 Data şi locul naşterii: 19 Iunie 1971, Localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
 • Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Studii Economice, Specializarea Relații Economice Internaționale, 1999
 • Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Fizică (1995)      
Doctorantură:
Anul obţinerii titlului de doctor: 2007, Doctor în Agronomie, specializarea Management și Marketing ȋn Agricultură, USAMV Cluj-Napoca, conducător ştiinţific Prof. dr.  Emilian MERCE;
Specializări:
 • Studii aprofundate în „Econometrie”, 2000-2001 UBB Cluj-Napoca
 • Masterat  în „Biodiversitate”, 2014-2016 USAMV Cluj-Napoca
Burse obţinute:
 •  Bursă Erasmus, 3 luni, Universitatea de Agricultură Gent, Belgia (2004)

II. Activitatea didactică:
 • 2014 – 2016 Curs și Lucrări practice la Internet Marketing – Specializarea IMIT anul IV
 • 2014 – 2016 Curs și Lucrări practice la Produsul turistic – Specializarea IMIT anul IV
 • 2016-prezent Curs și Lucrări practice Comportamentul consumatorului – Master Economie agroalim an I
 • 2015 – prezent Curs și Lucrări practice Strategii de Marketing – Master Economie agroalim an I
 • 2008 – prezent: Curs și Lucrări practice Selling Techniques – Master Agribusiness an II
 • 2002 – prezent: Curs și Lucrări practice la Relații bancare  – Specializări Economice an III
 • 2002 – prezent: Curs și Lucrări practice la Marketing – Specializările Inginerie economică, Horticultură, Peisagistică, Industrie alimentară, Agricultură, Silvicultură, Zootehnie anul IV
 • 2002-2009 Lucrări practice disciplina Burse de Mărfuri și Valori, Spec Inginerie Economică anul V

III. Domenii de cercetare: Piața produselor agroalimentare ecologice
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Membru Asociaţia Bioagricultorilor “BIOTERRA” (2005)
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice:
 • 5 cărţi (1 prim autor).
 • Lucrări ştiinţifice: 87 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, jurnale, anale etc. din care: 54 prim autor
Granturi de cercetare:
 • membru în 4 proiecte de cercetare.

 

Octombrie, 2016                                                                                        

Şef lucrări dr. Marius-Mircea SABĂU