Vasile_Simonca_ro

Şef lucrări dr. Vasile ȘIMONCA

Silvicultură

E-mail: simoncavasile@gmail.com

Data şi locul naşterii: 17 Mai 1976, Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj.

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, 1999.
Doctorantură:
Anul obţinerii titlului de doctor: 2011, Doctor în Agronomie, specializarea Protecția Plantelor, USAMV Cluj-Napoca, conducător ştiinţific Prof. dr.  Ioan Gheorghe OROIAN;
Specializări:
Curs de Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare, ASE 2005.
Atestat de M.M.A.P. pentru proiectarea și execuţia lucrărilor silvice si de îmbunătăţiri funciare  în domeniul silvic.
Cercetător științific gradul III in cadrul Stațiunii de Cercetare Cluj a ,, Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea

II. Activitatea didactică:
2013 – prezent: Curs Cultura Speciilor Lemnoase Exotice – Specializarea Managementul
ecosistemelor forestiere, an I master
2013 – prezent: Seminar Cultura Speciilor Lemnoase Exotice – Specializarea Managementul
ecosistemelor forestiere, an I master
2011 – prezent: Curs la Ergonomie și Protecția Muncii în Silvicultură – Specializarea Silvicultură, anul IV
2011 – prezent: Lucrări practice la Ergonomie și Protecția Muncii în Silvicultură – Specializarea Silvicultură, anul IV
2010 – prezent: Curs la Studiul  Lemnului– Specializarea Silvicultură, anul IV
2010 – prezent: Lucrări practice la Studiul  Lemnului– Specializarea Silvicultură, anul IV
2008 – prezent: Curs la Dendrometrie și Auxologie Forestieră– Specializarea Silvicultură, anul II
2008 – prezent: Lucrări practice la Dendrometrie și Auxologie Forestieră– Specializarea Silvicultură, anul II
2004 – 2008: Lucrări practice la Silvicultură I, Silvicultură II – Specializarea Silvicultură, anul III

III. Domenii de cercetare:biometrie forestieră, silvotehnică, protecția pădurilor, cartare stațională, ameliorarea terenurilor degradate, împăduriri, perdele forestiere, studiul și normarea muncii
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
  • Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania
  • Societatea de Protecţia Plantelor din Transilvania
  • Societatea Progresul Silvic
  • Protecţia Mediului, Vânătoare şi Pescuit – PROMEDIU
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice:  o carte (prim autor).
Lucrări ştiinţifice: 55 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, jurnale, anale etc. din care:23 prim autor,4 cotate  ISI și CNSIS (2 prim autor şi 2 coautor).
Teme de cercetare: 25 teme de cercetare din care10 responsabil.
Studii și proiecte tehnice de specialitate: 27 din care 20 responsabil.

Octombrie, 2016                                                                                  
                                                                                                    Şef lucrări dr. Vasile ȘIMONCA