Nastasia Pop_ro

Prof. dr. Nastasia POP

Viticultură, Viticultură ornamentală, Tehnologii moderne în producerea  materialului săditor viticol, alorificarea produselor secundare viti-vinicole, Produse viti-vinicole, Viticultură ecologică

Tel: 0264-596384; e-mail: nastpop@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 11 ianuarie 1952, comuna Ciurila, judeţul Cluj, România

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Institutul Agronomic Dr. Petru Groza Cluj-Napoca, Facultatea de Agronomie, 1976
Specializări:
 • MAIA România, perioada 1976-1980;
 • Franța(Beaune și  Bhreoulou-Fouenant), perioada 1996-2001.
Doctorantură: Doctor în Agricultură şi Horticultură, 1998.

II. Activitatea didactică:
 • 1980-1990 Asist. Univ.– Facultatea de Agricultură, disciplina Pomi-Viticultură;
 • 1990-2001 Şef lucrări–Facultatea de Horticultură, disciplina Viticultură, USAMV;
 • 2001-2006 – Conf. Univ., Facultatea de Horticultură, Catedra IV Tehnologii horticole, disciplinele: Viticultură, Producerea materialului săditor viticol, Tehnologia culturii viţei de vie în exploataţii mici şi mijlocii;
 • 2006 și prezent, Prof. univ., Facultatea de Horticultură, Departamentul I Horticultură și Peisagistică, disciplinele:Viticultură, Viticultură ornamentală, Viticultură ecologică, Produse viti-vinicole, Tehnologii noi în producerea materialului săditor viticol, Materii prime viti-vinicole, Valorificarea produselor secundare viti-vinicole, Tehnologii speciale de cultură a viței de vie;
 • 2007 şi prezent, Conducător doctorat, 7 doctori în știință și 5 doctoranzi.

III. Domenii de cercetare:
 • Viticultură;
 • Viticultură-Pedologie;
 • Tehnologii Viti-vinicole;
 • Valorificarea produselor secundare viti-vinicole.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Societatea VITIS;
 • Societatea pentru agricultura ecologică din România;
 • Societatea Română a Horticultorilor;
 • Societatea amicii rozelor;
 • Membru fondator al Societății Horticultorilor și Silvicultorilor din Transilvania.
Realizări  semnificative:
Cărţi și lucrări științifice: 14 cărți tipărite în edituri diferite și în format electronic,
Articole: Peste 190 articole publicate în reviste cotate, sau indexate în baze de date internaționale și naționale (ISI,BDI), sau în volume ale unor manifestări științifice naționale și internaționale.

Granturi de cercetare:
Membru în proiecte de cercetare și director sau responsabil de proiect.

Octombrie, 2016

Prof.dr. Nastasia POP