Orar

Orarul Facultății de Horticultură, semestrul II, anul univ. 2017-2018, Licență

Orarul Facultății de Horticultură, semestrul I, anul univ. 2017-2018, Licență

Orar – semestrul II, an univ. 2016-2017; Master: Managementul producției horticole în climat controlat

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Știinte horticole

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Tehnologia producerii și valorificarii vinurilor speciale și a produselor derivate

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Agribusiness

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Economie agroalimentară

Orar – semestrul I+II, an univ. 2017-2018; Master: Managementul ecosistemelor forestiere

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere

Orar – semestrul II, an univ. 2017-2018; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru