Admitere 2017

Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca organizează admitere la toate ciclurile de studii (licenţă, master şi doctorat), la următoarele specializări (programe de studiu):

LICENŢĂ (IF – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor patru ani, 240 credite, diploma de inginer)
Domeniul Horticultură
Domeniul Silvicultură
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Domeniul Inginerie şi management
Domeniul Inginerie geodezică
LICENŢĂ (ID/FR – învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, durata studiilor patru ani, 240 credite, diploma de inginer)
Domeniul Horticultură
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Informaţii – admitere la facultate (licenţă): http://admitere.usamvcluj.ro/

MASTER (IF – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor doi ani, 120 credite)

Domeniul Horticultură

 • Managementul producţiei horticole în climat controlat
 • Ştiinţe horticole
 • Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
 • Biodiversitate şi bioconservare
 • Inginerie genetică în ameliorarea plantelor
 • Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate

Domeniul Silvicultură

 • Managementul Ecosistemelor Forestiere
 • Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere

Domeniul Inginerie şi management

 • Agribusiness (în limba engleză)
 • Economie agroalimentară

Domeniul Inginerie geodezică

 • Sisteme de monitorizare și cadastru

Informaţii – admitere la master: http://admitere.usamvcluj.ro/

DOCTORAT (IF – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor trei ani)

Informaţii – “Admitere 2017” – pagina web a universităţii: http://admitere.usamvcluj.ro/

Admiterea se organizează:

 1. Pe locuri finanţate de la bugetul de stat (învăţământ de licenţă, masterat, doctorat).
 2. Pe locuri cu taxă (învăţământ de licenţă, masterat, doctorat).

Informaţii privind admiterea (specializări, calendar, metodologia de admitere etc.) pot fi găsite pe pagina USAMV Cluj-Napoca: http://www.usamvcluj.ro/

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi la sediul facultăţii (broşuri, pliante, prezentări ale specializărilor, ofertei de studii şi facilităţilor oferite, discuţii între cadrele didactice şi candidaţi), dar şi telefonic sau prin e-mail.

Calendar admitere

Admiterea în anul universitar 2016/2017 la ciclul de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se desfăşoară în lunile iulie și septembrie.

Broşura de admitere 2017