Comisia de admitere

COMISIEI DE ADMITERE
a Facultăţii de Horticultură, pentru admiterea la facultate în anul 2017
(Licenţă, master)

Preşedinte: Decan, Prof. dr. Viorel MITRE
Membri:             
Prodecan, Conf. dr. Erzsebet BUTA
Şef lucrări dr. Lucica ARMANCA
Șef lucrări dr. Jutka DEÁK
Şef lucrări dr. Rodica POP
Șef lucrări dr. Oana VIMAN
Asist. dr. Andra PORUŢIU
Asist. dr. Denisa JUCAN
Secretar: Șef lucr. dr. Cristian SISEA

Comisia a fost aprobată  în Consiliul Facultăţii de Horticultură, Cluj-Napoca, 3 noiembrie 2016

Oferta academică – broşura de admitere 2017

Adresa:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Facultatea de Horticultură
Calea Mănăştur, Nr. 3-5
400372, Cluj-Napoca
Tel. 0264-596384
Fax. 0264-593792
E-mail: