Comisia de admitere

COMISIEI DE ADMITERE
a Facultăţii de Horticultură, pentru admiterea la facultate în anul 2018
(Licenţă, Master)

Preşedinte: Decan, Prof. dr. Viorel MITRE
Membri:             
Prodecan, Conf. dr. Erzsebet BUTA
Şef lucrări dr. Lucica ARMANCA
Șef lucrări dr. Jutka DEÁK
Șef lucrări dr. Sonia BORȘ-OPRIȘA
Lector dr. Ileana ANDREICA
Șef lucr. dr. Alexandru APAHIDEAN
Asist. dr. Iulia COROIAN
Secretar: Șef lucr. dr. Cristian SISEA

Comisia a fost aprobată  în Consiliul Facultăţii de Horticultură, Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2017

Oferta academică – broşura de admitere 2018

Adresa:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Facultatea de Horticultură
Calea Mănăştur, Nr. 3-5
400372, Cluj-Napoca
Tel. 0264-596384
Fax. 0264-593792
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro