Componenţa comisiilor pentru Examenul de Licenţă/Disertație

 

Componenţa COMISIILOR DE LICENŢĂ PROPUSE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ

pentru examenele de finalizare a studiilor din anul univ. 2016-2017

 

LICENŢĂ

 1. Specializarea “Horticultură”

Prof. dr. Viorel MITRE – preşedinte

Prof. dr. Nastasia POP – membru

Prof. dr. Maria CANTOR – membru

Prof. dr. Dănuţ MĂNIUŢIU – membru

Asist. dr. Denisa JUCAN – secretar

2. Specializarea “Peisagistică”

Prof. dr. Radu SESTRAȘ – preşedinte

Prof. dr. Adelina DUMITRAŞ – membru

Şef lucrări dr. Adrian ZAHARIA – membru

Şef lucrări dr. Răzvan-Andrei VASIU – membru

Şef lucrări dr. Valentin SINGUREANU – membru

Asist. dr. Sonia BORŞ-OPRIŞA – secretar

 3. Specializarea “Silvicultură”

Prof. dr. Liviu HOLONEC – preşedinte

Prof. dr. Ioan TĂUT  – membru

Conf. dr. Ilie COVRIG – membru

Conf. dr. Horia-Dan VLASIN – membru

Asist. dr. Alina-Maria TRUŢA – secretar

4. Specializările: “Inginerie Economică în Agricultură”

                              “Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism”

                             “Inginerie şi Management în Industria Turismului“

Prof. dr. Felix ARION – preşedinte

Conf. dr. Ionel-Mugurel JITEA – membru

Lector dr. Ileana ANDREICA – membru

Lector dr. Valentin MIHAI – membru

Lector dr. Iulia MUREŞAN – membru

Asist. dr. Andra PORUŢIU- secretar

5. Specializarea “Măsurători Terestre şi Cadastru”

Prof. dr.  Florica MATEI – preşedinte

Prof. dr. Marcel DÎRJA – membru

Prof. dr. Maricel PALAMARIU – membru

Prof. dr. Mircea ORTELECAN – membru

Șef lucrări dr. Tudor SĂLĂGEAN –  membru

Şef lucrări dr. Diana FICIOR – secretar

Susţinerea examenului de licenţă, cuprinde 2 probe:

  1. a) Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – scris.
  2. b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

 

Componenţa  COMISIILOR DE DISERTAŢIE

LA SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER

pentru examenele de finalizare a studiilor de masterat din anul univ. 2016-2017

 

MASTER

 1. Specializarea “Managementul producţiei horticole în climat controlat”

Prof. dr. Maria APAHIDEAN – preşedinte

Prof. dr. Maria CANTOR – membru

Prof. dr. Dănuţ MĂNIUŢIU – membru

Conf. dr. Erzsebet BUTA – secretar

 2. Specializarea “Ştiinţe horticole”

Prof. dr. Nastasia POP – preşedinte

Prof. dr. Viorel MITRE – membru

Prof. dr. Maria CANTOR – membru

Conf. dr. Rodica SIMA – membru

Asist. dr. Ionuţ-Alexandru APAHIDEAN – secretar

3. Specializarea “Biodiversitate și bioconservare”

Conf. dr. Corina CĂTANĂ – președinte

Prof. dr. Mirela CORDEA – membru

Prof. dr. Liviu HOLONEC – membru

Șef lucrări dr. Rodica SOBOLU – secretar

4. Specializarea“Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi”

Prof. dr. Maria CANTOR – preşedinte

Conf. dr. Erzsebet BUTA– membru

Şef lucrări dr. Adrian ZAHARIA – membru

Asist. dr. Denisa JUCAN – secretar

5. Specializarea “Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate”

Prof. dr. Nastasia POP – preşedinte

Conf. dr. Claudiu BUNEA – membru

Şef lucrări dr. Anca BABEŞ – membru

Şef lucrări dr. Rodica POP – secretar

6. Specializarea “Inginerie genetică în ameliorarea plantelor”

Prof. dr. Mirela CORDEA – preşedinte

Prof. dr. Doru PAMFIL – membru

Prof. dr.  Radu SESTRAȘ – membru

Şef lucrări dr. Rodica POP – secretar

 7. Specializarea “Managementul ecosistemelor forestiere”

Prof. dr. Liviu HOLONEC – preşedinte

Prof. dr. Ioan TĂUT – membru

Şef lucrări dr. Vasile ŞIMONCA – membru

Conf. dr. Horia-Dan VLASIN – secretar      

8-9.    Specializarea “Agribusiness”  /  Specializarea “Economie agroalimentară”

Prof. dr. Felix ARION – preşedinte

Conf. dr. Ionel-Mugurel JITEA – membru

Conf. dr. Diana DUMITRAŞ – membru

Conf. dr. Cristina-Bianca POCOL – membru

Lector. dr. Iulia MUREŞAN – secretar

Susţinerea examenului de disertaţie cuprinde o probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

CONSILIUL FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ

                                                                                                                                   Decan, Prof. dr. Viorel MITRE

      Comisiile au fost aprobate în Ședința Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură din data de 10.11.2016.