Calendarul activităților pentru studenții din anul terminal – licență și master

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE PENTRU STUDENŢII DIN ANUL IV – LICENŢĂ,
ANUL II – MASTER AN UNIVERSITAR 2015/2016
SEMESTRUL I
28.09.2015                        – deschiderea festivă a anului universitar
28.09.2015 – 18.12.2015 – activitate didactică (12 săptămâni)
19.12.2015 – 03.01.2016 – vacanţă (2 săptămâni)
04.01.2016 – 15.01.2016 – activitate didactică (2 săptămâni)
16.01.2016 – 07.02.2016 – sesiune de examene (3 săptămâni)
01.02.2016 – 05.02.2016 – susținerea examenului de diplomă/disertație (promoții anterioare) (1 săptămână)
08.02.2016 – 14.02.2016 – vacanță (1 săptămână)
SEMESTRUL II
15.02.2016 – 19.02.2016 – sesiune restanţe* (1 săptămână)
15.02.2016 – 22.04.2016 – activitate didactică (10 săptămâni)
23.04.2016 – 29.04.2016 – sesiune de examene (1 săptămână)
30.04.2016 – 08.05.2016 – vacanţă de Paşti (1 săptămână)
09.05.2016 – 29.05.2016 – sesiune de examene (3 săptămâni)
30.05.2016 – 26.06.2016 – practică și definitivarea lucrării de diplomă/disertație (4 săptămâni)
30.05.2016 – 12.06.2016 – sesiune de restanțe/reexaminări** (2 săptămâni)
27.06.2016 – 01.07.2016 – susținerea examenului de diplomă/disertație (1 săptămână)

* Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea didactică
** Sesiunea de restanţe/reexaminări este suprapusă cu primele 2 săptămâni din activitatea  de practică şi definitivarea lucrării de licenţă/disertație

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

 SESIUNEA IUNIE-IULIE 2016

Specializarea
DATA
Horticultură
27.06.2016, ora 09°°, Sala A5 – proba scrisă
Susţinerea lucrărilor de diplomă:
27.06.2016, ora 13°°, Sala H 59
28.06.2016, ora 09°°, Sala H 59
Peisagistică
29.06.2016, ora 09°°, Sala A5 – proba scrisă
Susţinerea lucrărilor de diplomă:
29.06.2016, ora 13°°, Sala H 58
30.06.2016, ora 09°°, Sala H 58
Silvicultură
28.06.2016, ora 09°°, Sala A5 – proba scrisă
Susţinerea lucrărilor de diplomă:
28.06.2016, ora 15°°, Laborator Limbi moderne
29.06.2016, ora 09°°, Laborator Limbi moderne
30.06.2016, ora 09°°, Laborator Limbi moderne
Inginerie economică în agricultură
27.06.2016, ora 09°°, Sala A 4 – proba scrisă
Susţinerea lucrărilor de diplomă:
27.06.2016,  ora 14°°, Sala H 54
28.06.2016,  ora 08°°, Sala H 54
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
Inginerie şi management în industria turismului
Măsurători terestre şi cadastru
27.06.2016, ora 09°°,  Sala A3 – proba scrisă
Susţinerea lucrărilor de diplomă:
28.06.2016, ora 09°°, Laboratorul de Topografie
29.06.2016, ora 09°°, Laboratorul de Topografie
Specializarea
DATA
Managementul ecosistemelor forestiere
30.06.2016, ora 12°°, Laborator Limbi moderne
01.07.2016, ora 09°°, Laborator Limbi moderne
Biodiversitate şi bioconservare
01.07.2016, ora 10°°, Laborator de Micropropagare, B17
Managementul prod. horticole în climat controlat
01.07.2016, ora 13°°, Sala H 64
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
01.07.2016, ora 8,30,  Sala H 58
Ştiinţe horticole
28.06.2016, ora 16°°, Laborator de Oenologie
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate
29.06.2016, ora 10°°, Laborator de Oenologie
Economie agroalimentară
29.06.2016, ora 08°°, Sala H 54
Agribusiness (engleză)

ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE (SESIUNEA IUNIE-IULIE 2016) VĂ RUGĂM SĂ PREZENTAŢI LA DECANATUL FACULTĂŢII URMĂTOARELE ACTE:

  • FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE + NOTĂ DE LICHIDARE
  • FORMULAR CU TITLUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE
  • DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – 2 exemplare (un exemplar va fi cuprins în lucrare – ultima pagină)
  • 2 FOTOGRAFII ¾ (TIP BULETIN)
  • ATESTAT DE LIMBĂ STRĂINĂ (PENTRU ABS. CARE SE ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE LICENŢĂ)

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A ACTELOR  – 17.06.2016

OBS: Nu se primesc dosare incomplete sau după data limită!