Specializări: învăţământ de licenţă, master, doctorat


Studii universitare de licenţă

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: ZI

Specializări:

Domeniul Horticultură:
Horticultură
Fișele disciplinelor
Peisagistică
Fișele disciplinelor
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală:
Inginerie economică în agricultură
Fișele disciplinelor
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
Fișele disciplinelor
Domeniul Inginerie si Management:
Inginerie și management în industria turismului
Fișele disciplinelor
Domeniul Silvicultură:
Silvicultură
Fișele disciplinelor
Domeniul Inginerie geodezică:
Măsurători terestre și cadastru
Fișele disciplinelor

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID)

Domeniul Horticultură:
Horticultură (ID)
Fișele disciplinelor

Studii universitare de masterat

Durata: 2 ani
Diploma: Master
Specializări:

Domeniul Horticultură (ZI):
Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani)
Fișele disciplinelor
Ştiinţe horticole (2 ani)
Fișele disciplinelor
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani)
Fișele disciplinelor
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani)
Fișele disciplinelor
Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor derivate (2 ani)
Fișele disciplinelor
Biodiversitate şi bioconservare (2 ani)
Domeniul Silvicultură (ZI):
Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani)
Fișele disciplinelor
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere (2 ani)
Fișele disciplinelor
Domeniul Inginerie si Management (ZI):
Agribusiness (limba engleză, 2 ani)
Fișele disciplinelor
Economie agroalimentară (2 ani)
Fișele disciplinelor
Domeniul Inginerie Geodezică (ZI):
Sisteme de monitorizare și cadastru (2 ani)
Fișele disciplinelor

Studii universitare de doctorat

Specializări:
– GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR: Doctor în Horticultură
– FLORICULTURĂ ŞI ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ: Doctor în Horticultură
– LEGUMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– POMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– VITICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI IRIGAREA CULTURILOR: Doctor în Agricultură
– BIOFIZICĂ: Doctor în Agricultură