Specializări: învăţământ de licenţă, master, doctorat


Studii universitare de licenţă

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: ZI

Specializări:

Domeniul Horticultură:
Horticultură
Peisagistică

Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală:
Inginerie economică în agricultură
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

 

Domeniul Inginerie si Management:
Inginerie și management în industria turismului

 

Domeniul Silvicultură:
Silvicultură

Domeniul Inginerie geodezică:
Măsurători terestre și cadastru


Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID)

Domeniul Horticultură:
Horticultură (ID)


Studii universitare de masterat

Durata: 2 ani
Diploma: Master
Specializări:

Domeniul Horticultură (ZI):
Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani)
Ştiinţe horticole (2 ani)
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani)
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani)
Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor derivate (2 ani)
Biodiversitate şi bioconservare (2 ani)

Domeniul Silvicultură (ZI):
Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani)
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere (2 ani)
Domeniul Inginerie si Management (ZI):
Agribusiness (limba engleză, 2 ani)
Economie agroalimentară (2 ani)
Domeniul Inginerie Geodezică (ZI):
Sisteme de monitorizare și cadastru (2 ani)

Studii universitare de doctorat

Specializări:
– GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR: Doctor în Horticultură
– FLORICULTURĂ ŞI ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ: Doctor în Horticultură
– LEGUMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– POMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– VITICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI IRIGAREA CULTURILOR: Doctor în Agricultură
– BIOFIZICĂ: Doctor în Agricultură