Specializări: învăţământ de licenţă, master, doctorat


Studii universitare de licenţă

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: ZI

Specializări:

Domeniul Horticultură:
Horticultură
Fișele disciplinelor
Horticulture
Peisagistică
Fișele disciplinelor
Landscaping
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală:
Inginerie economică în agricultură
Fișele disciplinelor
Economic engineering in agriculture
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
Fișele disciplinelor
Engineering and management in public alimentation and agrifood
Domeniul Inginerie si Management:
Inginerie și management în industria turismului
Fișele disciplinelor
Engineering and management in tourism industry
Domeniul Silvicultură:
Silvicultură
Fișele disciplinelor
– Forestry
Domeniul Inginerie geodezică:
Măsurători terestre și cadastru
Fișele disciplinelor
Land measurements and Cadastre

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID)

Domeniul Horticultură:
Horticultură (ID)
Fișele disciplinelor
Horticulture

Studii universitare de masterat

Durata: 2 ani
Diploma: Master
Specializări:

Domeniul Horticultură (ZI):
Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani)
Fișele disciplinelor
Management of horticultural crops in controlled climate
Ştiinţe horticole (2 ani)
Horticultural sciences
Fișele disciplinelor
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani)
Planning, maintenance and design of green spaces
Fișele disciplinelor
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani)
Genetic engineering in plant breeding
Fișele disciplinelor
Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor derivate (2 ani)
Production technology and valorization of special wines and derived products
Fișele disciplinelor
Biodiversitate şi bioconservare (2 ani)
Domeniul Silvicultură (ZI):
Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani)
Fișele disciplinelor
– Management of Forest Ecosystem
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere (2 ani)
Fișele disciplinelor
– Sustainable Management of Biodiversity and Forest Resources
Domeniul Inginerie si Management (ZI):
Agribusiness (limba engleză, 2 ani)
Fișele disciplinelor
Agribusiness
Economie agroalimentară (2 ani)
Fișele disciplinelor
 – Agrifood economy
Domeniul Inginerie Geodezică (ZI):
Sisteme de monitorizare și cadastru (2 ani)
Fișele disciplinelor
Monitoring Systems and Cadastre

Studii universitare de doctorat

Specializări:
– GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR: Doctor în Horticultură
– FLORICULTURĂ ŞI ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ: Doctor în Horticultură
– LEGUMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– POMICULTURĂ: Doctor în Horticultură
– VITICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ: Doctor în Agricultură
– EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI IRIGAREA CULTURILOR: Doctor în Agricultură
– BIOFIZICĂ: Doctor în Agricultură