Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de licență din cadrul Facultății de Horticultură 2017

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de masterat din cadrul Facultății de Horticultură 2017

RESPONSABILI PROGRAME DE STUDII – LICENȚĂ

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Horticultură Prof. dr. Radu SESTRAȘ
Peisagistică Conf. dr. Erzsebet BUTA
Silvicultură Silvicultură Prof. dr. Ioan TĂUT
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală Inginerie economică în agricultură Conf. dr. Diana DUMITRAȘ
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Conf. dr. Iulia MUREȘAN
Inginerie și Management Inginerie și management în industria turismului Lector dr. Valentin MIHAI
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru Prof. dr. Florica MATEI

RESPONSABILI PROGRAME DE STUDII – MASTER

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Managementul producției horticole în climat controlat Prof. dr. Dănuț MĂNIUȚIU
Științe horticole Prof. dr. Rodica SIMA
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi Prof. dr. Maria CANTOR
Biodiversitate și bioconservare Prof. dr. Corina CĂTANĂ
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Prof. dr. Mirela CORDEA
Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate Prof. dr. Nastasia POP
Silvicultură
Managementul ecosistemelor forestiere
Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere
Prof. dr. Liviu HOLONEC
Șef lucr. dr. Adriana SESTRAȘ
Inginerie și Management
Inginerie geodezică
Agribusiness
Prof. dr. Felix ARION
Economie agroalimentară
Prof. dr. Mugurel JITEA
Sisteme de monitorizare și cadastru
Prof. dr. Maricel PALAMARIU

 RESPONSABIL PROGRAME DE STUDII – ID

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Horticultură Prof. dr. Vasile LAZĂR

Decan, Prof. dr. Viorel MITRE