Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de licență din cadrul Facultății de Horticultură 2017

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii de masterat din cadrul Facultății de Horticultură 2017

RESPONSABILI PROGRAME DE STUDII – LICENȚĂ

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Horticultură Prof. dr. Radu SESTRAȘ
Peisagistică Conf. dr. Erzsebet BUTA
Silvicultură Silvicultură Prof. dr. Ioan TĂUT
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală Inginerie economică în agricultură Conf dr. Diana DUMITRAȘ
Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Lector dr. Iulia MUREȘAN
Inginerie și Management Inginerie și management în industria turismului Lector dr. Valentin MIHAI
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru Prof. dr. Mircea ORTELECAN
Prof. dr. Florica MATEI

RESPONSABILI PROGRAME DE STUDII – MASTER

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Managementul producției horticole în climat controlat Prof. dr. Dănuț MĂNIUȚIU
Științe horticole Conf. dr. Rodica SIMA
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi Prof. dr. Maria CANTOR
Biodiversitate și bioconservare Conf. dr. Corina CĂTANĂ
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Prof. dr. Mirela CORDEA
Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate Prof. dr. Nastasia POP
Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Prof. dr. Liviu HOLONEC
Inginerie și Management Agribusiness Prof. dr. Felix ARION
Economie agroalimentară Conf. dr. Mugurel JITEA

 RESPONSABIL PROGRAME DE STUDII – ID

Domeniul Specializarea Responsabilul
Horticultură Horticultură Conf. dr. Vasile LAZĂR

Decan, Prof. dr. Viorel MITRE