Erzsebet BUTA_ro

Conf. dr. Erzsebet BUTAEBUTA_2016

Floricultură

ebuta2008@yahoo.com

 
Data şi locul naşterii: 19 Iulie 1979, Localitatea Şimleu Silvaniei, Judeţul Sălaj.

I. Studii, specializări:
Studii universitare: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Specializarea Horticultură, 2004.
Doctorantură:
Anul obţinerii titlului de doctor: 2009, Doctor în Horticultură, specializarea Legumicultură, USAMV Cluj-Napoca, conducător ştiinţific Prof. dr.  Alexandru – Silviu APAHIDEAN;
Specializări:
Perioada efectuării specializării: În anul 2003, Pomicultură şi floricultură, Institutul de Cercetări Pomicole şi Floricole, ÉRD, Ungaria;
Specializare în management: În 23.11.2007, Management of European Projects Course, organizat de USAMV Cluj.
Specializare în horticultură la NHRI Suwon, ARES – Lily Experimental Station din Taean, PHES, RDA – Seul, 2008 şi 2009.
Specializare în proiectare spaţii verzi: Şcoală de vară „Light and Landscape” – organizat de Universitatea Tehnică din Cluj, 23-24 iunie 2011.
Masterat  în „Cultura plantelor horticole în climat controlat”, 2004-2006.
Masterat  în „Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi”, 2008-2010.
Burse obţinute: Bursă Erasmus, perioada 23.06.2008 – 05.07.2008, Environmental Horticulture din Konya – Turcia.
Bursă postdoctorală – POSDRU/159/1.5/S/13276, „Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale societatii bazate pe cunoaștere”, USAMV Cluj – Napoca.

II. Activitatea didactică:
2012, curs la Artă Florală – Specializarea Peisagistică anul III;
2011 – prezent: Curs la Istoria parcurilor şi grădinilor – Specializarea Peisagistică anul I
2011 – prezent: Lucrări practice la Plante ornamentale de interior – Sp. Peisagistică anul III
2010 – 2011: Lucrările practice la Analiza compoziţiei – Specializarea Peisagistică anul III
2010 – 2011: Lucrările practice la Artă florală – Specializarea Peisagistică anul III
2008 – prezent: Lucrările practice la Floricultură – Specializarea Horticultură, anii II şi III
2008 – prezent: Lucrările practice la Plante floricole şi de gazon – Specializarea Peisagistică, anii II şi III
2005 – 2006: Lucrări practice la Legumicultură – Specializarea Agricultură, anul III

III. Domenii de cercetare: Îmbunătăţirea unor secvenţe tehnologice la speciile floricole, epurarea apelor contaminate cu ajutorul plantelor de apă și evaluarea calității polenului la unele specii floricole.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
Membră în Asociaţia Amicii Rozelor din România – (Legitimaţie nr. 3549/2005); Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (20.07.2010); Societatea Română a Horticultorilor; Asociația Peisagiștilor din România – ASOP (2016).
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 4 cărţi (3 prim autor).
Lucrări ştiinţifice: 157 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, jurnale, anale etc. din care: 54 prim autor, 4 cotate  ISI  (3 prim autor şi 1 coautor).
Granturi de cercetare: 2 granturi în calitate de director, CNCSIS TD nr. cod: 367, 2006-2008 şi grant USAMV Cluj/2012. Am fost membră în 10 proiecte de cercetare.
Alte menţiuni: coautor a două brevete de invenție și un certificat de înregistrare soiuri:
1. BREVET nr. 00324/2013 PENTRU SOIUL DE GLADIOLĂ FISTIC, AUTORI: Prof. Univ. Dr. CANTOR MARIA şi Şef lucrări Dr. BUTA ERZSEBET
2. BREVET nr. 00323/2013 PENTRU SOIUL DE GLADIOLĂ APUS DE SOARE, AUTORI: Prof. Univ. Dr. CANTOR MARIA şi Şef lucrări Dr. BUTA ERZSEBET
3. Certificat de inregistrare 2014, soiul de crin de cameră INOCENȚIA, Cantor Maria, Buta Erzsebet
 
Iunie, 2016
                                                                                                    Conf. dr. Erzsebet BUTA