Rodica SOBOLU_ro

Lector Dr. Rodica Cristina SoboluSobolu_R 

Matematică şi Informatică

 rodica.sobolu@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 13.07.1975, Şomcuta-Mare, Maramureş

 I. Studii, specializări:
Studii universitare: 1994-1998, Facultatea de Matematică şi Informatică, Secţia Matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Doctorantură: 2011, Doctor în Matematică, Specializarea Calcul Numeric şi Statistic, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializări:
 • 1998-1999, Master în Matematică, Specializarea Algebră Comutativă, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
 • 1999-2001,  Şcoala Academică Postuniversitară “Informatică aplicată şi programare”, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca

II. Activitatea didactică:
 • Lector Universitar, USAMV Cluj-Napoca,  2007-prezent
 • Asistent Univesitar, USAMV Cluj-Napoca,  2004-2007
 • Profesor de matematică la Liceul de Informatică, „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca, 2002 – 2003
 • Profesor de matematică la Liceul Teoretic  „Gheorghe    Şincai”, Cluj-Napoca, 1999 – 2002
 • Cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică şi   Calculatoare, Catedra de Matematică, Disciplina Matematică , 1998-2000.

III. Domenii de cercetare:
 • Analiză wavelets
 • Aproximarea statistică a şirurilor de operatori liniari şi pozitivi
 • Prelucrari biostatistice ale datelor experimatele cu ajutorul aplicatiilor R-Statiscics,  SPSS
 • Metode Statistice in genetica cantitativă
 • Proiectare CAD
 • Implementarea metodelor numerice în MATLAB, MAPLE
 • Implementarea algoritmilor corespunzători unor transformări de tip wavelets folosind macrouri în Excel
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 8 cărţi, 45 lucrări ştiinţifice dintre care 13 cotate/indexate ISI şi 27 indexate în baze de date internaţionale.
Granturi de cercetare: Grant de cercetare al USAMV Cluj-Napoca, Nr. 1215/26/6.02.2012.
 
Mai, 2016                                                                                                 
                                                                                                  Lector dr. Rodica Cristina SOBOLU