Emil LUCA_ro

Profesor dr. Emil LUCAEmil Luca

Îmbunătăţiri Funciare,  Irigarea şi Desecarea Terenurilor, Dezvoltare Rurală,

Organizarea Teritoriului şi Ecologie, Agricultură şi Horticultură Generală

eluca@usamvcluj.ro; emil.luca@yahoo.com
Data şi locul naşterii: 28.02.1955; Agriș-Iara, județul Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare – Facultatea de Agricultură și Horticultură, secția – Agricultură, Cluj-Napoca (1983);
Doctorantură: Doctor în Agronomie, 1994;
Specializări: România, Italia, Franța, Anglia, Austria, Ungaria, Olanda; Atestat ziarist profesionist (1988, 1991);

II. Activitatea didactică:
 • Profesor universitar (din 2001);
 • Conferențiar (1997-2001);
 • Șef de lucrări (1995-1997);
 • Asistent universitar (1990-1995).

III. Domenii de cercetare: Exploatarea sistemelor de îmbunătățiri funciare și irigarea culturilor de câmp și a culturilor horticole; amenajarea și irigarea spațiilor verzi; combaterea eroziunii solului; influența unor elemente de tehnologie asupra producției la culturi folosite în obținerea de biocombustibili; agricultura ecologică.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • secretar general al Societăţii pentru Agricultură Ecologică din România (din 1993);
 • membru al Comitetului Naţional Român de Irigaţii şi Drenaje (din 1995);
 • membru al Societăţii de Protecţia Plantelor Transilvania (din 1998);
 • membru al SNRSS (din 2001);
 • membru în The Research Board of Advisors, American Biographical Institute (din 2003);
 • membru fondator al SHST (din 2009);
 • membru al UZP (din 1991);
 • preşedinte al filialei Cluj a Societăţii Ziariştilor din România”
 • membru în Comitetul Permanent al SZR (1990-1991);
 • director general al Centrului Agro Transilvania Cluj-Napoca (2008 – 2012).
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: autor, coautor sau colaborator a peste 20 manuale universitare, tratate şi monografii şi a peste 260 lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate;
Granturi de cercetare: 1984 – 1988 – Contracte de cercetare în ameliorarea cerealelor de primăvară (SCA Turda); 1991-2000, director, responsabil sau membru în colective de cercetare pe proiecte cu Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ICITID Băneasa; După 2000, granturi de cercetare CNCSIS, BIOTECH, CEEX, MAKIS etc – (USAMV Cluj-Napoca): 2002 – 2004 – director grant CNCSIS – Studiul tehnologiei, consumului de apă şi regimului de irigare la principalele culturi de câmp în condiţiile zonei subumede a Transilvaniei; 2002 – 2005- director proiect BIOTECH – Obţinerea unor produse alimentare nutriceutice din proteină vegetală; 2004 – 2006 – membru colectiv grant CNCSIS – Monitorizarea evolutiei situatiei hidrogeologice si pedologice – baza exploatarii ameliorative a perimetrului Jucu-Cluj, al USAMV Cluj-Napoca; 2005 – 2008 – membru colectiv grant CEEX – Portal pentru integrarea resurselor şi serviciilor de agroturism, ARSIP; 2006 – 2008 – partener – grant CEEX – Network national şi international privind asigurarea calităţii biocombustibililor şi a subproduselor, proiect PC7, BIO-Q-NET; 2009-2010 – partener grant cercetare MAKIS; 2011 – 2012 – Partener – Proiect european „Leonardo da Vinci”, proiect între Uniunea Munţii Apuseni şi Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cadiz, Spania;

IV. Alte menţiuni: Director de studii la forma de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă  – Facultatea de Horticultură (2000 – 2004); Conducător de doctorat în specializarea “Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor” (din 2004); Secretar ştiinţific al Facultăţii de Horticultură (2004 – 2009); Membru al Senatului USAMV (2008 -2011). Creaţii, premii, distincţii: Coautor al soiurilor: “Speranţa”- grâu comun de primăvară, “Turdeana” şi “Aura”– orzoaică de primăvară pentru bere; Distins cu premiul Consiliului Naţional al Ziariştilor din România (1988); 2005 – Premiul “Nicolae Săulescu” al ASAS; 2009 – Diploma de onoare – cu ocazia aniversării a 140 de ani de învăţământ agronomic clujean; 2009 – Medalia aniversară – pentru contribuţia adusă în calitate de senator la dezvoltarea învăţământului şi cercetării şi afirmarea USAMV Cluj-Napoca; 2009 – diploma de excelenţă – pentru contribuţia adusă la dezvoltarea agriculturii ecologice, Bioterra – România; 2011 Diploma de Merit – acordată de Primăria Municipiului Câmpia Turzii; 2014 – diploma de excelenţă – Bioterra – România; 2015 – Premiul “Gh. Ionescu Siseşti” al Academiei Române, pentru lucrarea “Rapiţa – prezent şi viitor în producerea de biocombustibili”; Activitate în presa scrisă: redactor şi secretar de redacţie al revistei  Napoca Universitară (1981-1984); redactor în subredacţia Cluj-Napoca a publicaţiei Viaţa Studenţească (1981-1984); redactor la publicaţiile Făclia (1988-1989) şi Adevărul de Cluj (1989-1991); redactor şef (fondator) al revistei Agricultura (din 1992); Redactor șef al publicaţiei Curierul (1995-1998); redactor responsabil al publicaţiei Buletin Informativ al USAMV Cluj-Napoca (1995-2009); redactor al revistei Bioterra (1999 – 2008); director al publicaţiei Viaţa Transilvaniei (din 2007).

Mai, 2016

Prof. dr. Emil LUCA