Responsabilii cu asigurarea calităţii pe facultate şi departamente

Responsabil pe facultate

Şef lucr. dr. Jutka DEAK

Decizie de numire RACF

Responsabili pe departamente

Departament I – Horticultură şi Peisagistică

  1.  Şef lucr. dr. Rodica POP
  2.  Asist. dr. Sonia BORŞ – OPRIŞA

Departament II – Silvicultură

  1. Şef lucr. dr. Horia VLAŞIN
  2. Asist. dr. Alexandru APAHIDEAN

Departament III – Ştiinţe economice

  1. Lector dr. Ileana Andreica
  2. Conf. dr. Mărioara Ilea

Departamentul IV – Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

  1. Şef lucr. dr. Diana Ficior
  2. Lector dr. Cristina Rus

Avizat în Consiliul Facultăţii de Horticultură
Cluj-Napoca, 08 iunie 2016