Florica MATEI_ro

Florica MateiProf dr. Matei Florica – Matematică şi Informatică

faldea@usamvcluj.ro

 

Data şi locul naşterii:26 aprile 1973, Cluj-Napoca

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
10.1991-06.1995Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică şi Informatică,Licenţiat în Matematică, specializarea Matematici aplicate;
10.1995-06.1996 Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică şi Informatică,Magister în Matematică, specializarea Operatori neliniari şi ecuaţii diferenţiale;
1996-2000Universitatea “Babeş-Bolyai” Facultatea de Matematică şi Informatică, Drd. cu frecventa;
10.2004-09.2006 Univ. Tehnică Cluj-Napoca, Studii postuniv. în Informatică Aplicată şi Programare.
Doctorantură: Din 2000 doctor în matematică, teza de doctorat intitulată “Puncte fixe si surjectivitate” Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică şi Informatică , conducător ştiinţific: Prof. dr. I. A. Rus.
Specializări: 22 October – 9 November 2007, College on SoilPhysics, ICTP Trieste –Italy, fizica solului;
8 March – 2 April 2004 – Workshop on Modeling in Life and Material Sciencesand in Technology ICTP Trieste –Italy, modelare matematică în ştiinţele vieţii.

II. Activitatea didactică:
(i) 2014-prezent,prof. dr. Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte,disciplinele predate: Analiza Matematica, Matematici superioare, Biostatistică medicală, Astronomie geodezică, Sisteme informatice geografice
(ii) 2007-2014, conf.dr., catredra/departament Măsurători terestre si ştiinţe exacte, disciplinele predate: Analiza Matematica, Matematici superioare, Matematicăşi statistică, Informaticaşi programarea calculatorului, Sisteme informatice în Cadastru, Sisteme informatice geografice; (iii) 2002-2007, lector dr., catedra de Științe exacte, disciplinele predate: Matematici superioare, Informaticăşi programarea calculatorului, Sisteme informatice în Cadastru (iv) 2001-2002, asistent dr., catedra de Științe exacte, disciplinele predate: Matematici superioare, Bazele informaticii.

III. Domenii de cercetare:
(i)Realizareasistemelorinformaticegeograficeaplicateînmodelareaşipredicţiafenomenelorcaracteristiceştiinţelorvieţii.
(ii)Descrierea semnalelor fizico-chimice prin metode de aproximare localăşi globală folosind produse software
(iii) Dezvoltarea şi utilizarea de produse software adecvate analizei şi sintezei semnalelor prin tehnica seriilor şi transformatei Fourier.
(iv)Dezvoltareaşiutilizarea de produse software adecvateanalizeistatistice a seturilor de date măsurabile pe baza PCA.

IV. Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale: Membru în: SRM,SHST, EMS, AMS.

V. Realizări semnificative:
Cărţi: 5 cărţi şi 2 capitolede carte în edituri internaţionale;
Lucrări ştiinţifice: 53 lucrări ştiinţifice, 21 prim autor, 12lucrari ISI cu FI
1. Rednic, N. Aldea, P. Mărginean, M. Rada, A. Bot, Z.Wu, Z. Jing, Florica Matei, Heattreatmentinfluence on the structural properties of supported Ni nanoclusters, Metalsand Mat. Int., Vol 20(4), 2014, 641-646
2. Aldea N.; Kolipaka K. L.; Rednic V.; Matei F.,2011, JOAM, Vol 13, Pages: 1581-1585
Granturi de cercetare:(i) Cercetări privind dinamica infiltrării apei în sol şi influenţa acesteia asupra alunecărilor de teren/ ID_893/2007-2010/ UEFISCDI,Realizarea unui sistem informatic geografic de monitorizarea a eroziunii solului bazat pe difuzia apei în sol (director proiect);
(ii) Tehnologia de obţinere, caracterizarea structuralăşi electronică a catalizatorilor metalici suportaţi cu aplicaţii directe în protecţia mediului/ PN2-32119/2009-2011/UEFISCDI- Realizare produs software pentru caracterizarea structurii electronice (resp. partener);
(iii)Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră folosind catalizatori metalici suportaţi. Tehnologie de obţinere, preparare şi caracterizare fizico-chimică/ PN 2-22098/ 2009-2011/ UEFISCDIs-a realizat fundamentarea matematică a tehnicilor de aproximare analiticăşi numerică a profilelor de difracție de raze X prin diferite tipuri de distribuții matematice (resp. partener)

Alte menţiuni:
aprilie 2016- prezent, director departament  Măsurători terestre şi ştiinţe exacte;
2011-2015- președinte comisie de Etică şi integritate academică a Facultăţii de Horticultură
2011-2015- membru în Senatul USAMV Cluj-Napoca, membru în Comisia de Etică a USAMV Cluj-Napoca
2008-2011 Auditor intern pentru sisteme de management al calităţii ISO9001:2008 si ISO 19011: 2002.

 

Mai 2016

Prof. dr. Florica MATEI