Studenți

Fișa de înscriere în anul universitar 2018/2019

Fişa de înscriere în anul universitar se completează de studenţi la începutul anului universitar. Fişa conţine date de identificare ale studentului şi informaţii privind studiile absolvite anterior de acesta sau urmate în paralel la altă universitate în anul universitar in curs. Pentru completarea fişei de înscriere, studenţii anilor 2-6 vor descărca de pe site-ul facultăţii modelul fişei de înscriere corespunzător ciclului de studii urmat (LICENȚĂ, respectiv MASTER).

După completare şi semnare, fişa se depune la secretariatul facultăţii în primele 10 zile de la începutul anului universitar. La depunerea fişei completate şi semnate de către student, secretara facultăţii va viza pentru anul în curs carnetul de student.

Studenţii înmatriculaţi în anul I vor intra în posesia fişei de înscriere prin intermediul îndrumătorului de an, la începutul anului universitar, când vor fi informaţi despre această procedură şi vor primi carnetele de student.

Fişele completate şi semnate de studenţii înmatriculaţi în anul I vor fi depuse la secretariatul facultăţii de îndrumătorul de an.

Secretar şef universitate, Ing. Teodora Puşcaş


PLANIFICARE RESTANŢE – LICENŢĂ

HORTICULTURĂ

PEISAGISTICĂ

SILVICULTURĂ

IEA

IMAPA

IMIT

MTC

PLANIFICARE RESTANŢE – MASTER

DOMENIUL HORTICULTURĂ

DOMENIUL SILVICULTURĂ – MEF, GDBRF

DOMENIUL ŞTIINŢE ECONOMICE

DOMENIUL GEODEZIE – SMC

POSTURI VACANTE DE ASISTENT DE CERCETARE LA UNITĂȚILE HORTICOLE DIN ȚARĂ

Orar – Sementrul II an universitar 2017/2018

ANUNȚ IMPORTANT – Fișa de înscriere în anul univ. 2017/2018
LICENȚĂ

MASTER


Locuri libere în cămine

Toti studentii care au prins camin in urma redistribuirii trebuie sa se prezinte la cazare maine 03.10.2017 dupa cum urmeaza:
Caminul Agronomia – intre orele 10-14
Listă cazare
Caminul 8 – intre orele 10-12
Listă cazare fete
Listă cazare băieți
Caminul 12 – intre orele 12-14
Listă cazare băieți
Caminul 15 – intre orele 10-14
Listă cazare băieți
In caz de neprezentare, studentul isi pierde locul din camin.
Listă studenți cazare pe timpul verii
Structura anului universitar 2017-2018 – anii I, II, III
Ghidul studentului

Anunţuri


Burse

Tabere
Practică
Chestionare
Festivităţi


Simpozionul studenților USAMV
Simpozionul studenților 2015


Prezentarea excursiei de studii – Silviu Imbuzan
Excursie de studiu – iulie 2012 (Ungaria, Austria, Germania, Cehia)
Excursie de studii 2015