Studenți

BURSE Sem I – 2018/2019

LISTE PRELIMINARE

LISTE FINALE

ANUNȚ IMPORTANT

Calendar acordare burse

Acte necesare


REDISTRIBUIREA LOCURILOR ÎN CĂMINELE USAMV

Toți studenții care au primit un loc în cămin în urma redistribuirii, sunt rugați să prezinte la cămine, mâine 02.10.2018, între orele 12-14.
În caz de neprezentare, studentul își pierde locul din cămin!!!
Caminul Agronomia 
Listă cazare fete
Caminul 8 
Listă cazare băieți
Caminul 12
Listă cazare băieți_fete
Caminul 15 
Listă cazare băieți

Orarul Facultății de Horticultură, semestrul I, anul univ. 2018-2019, Licență

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Managementul producției horticole în climat controlat

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Știinte horticole

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Tehnologia producerii și valorificarii vinurilor speciale și a produselor derivate

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Agribusiness

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Economie agroalimentară

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Managementul ecosistemelor forestiere

Orar – semestrul I, an univ.2018-2019; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere

Orar – semetsrul I, an univ. 2018-2019; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru

Fișa de înscriere în anul universitar 2018/2019

Fişa de înscriere în anul universitar se completează de studenţi la începutul anului universitar. Fişa conţine date de identificare ale studentului şi informaţii privind studiile absolvite anterior de acesta sau urmate în paralel la altă universitate în anul universitar in curs. Pentru completarea fişei de înscriere, studenţii anilor 2-6 vor descărca de pe site-ul facultăţii modelul fişei de înscriere corespunzător ciclului de studii urmat (LICENȚĂ, respectiv MASTER).

După completare şi semnare, fişa se depune la secretariatul facultăţii în primele 10 zile de la începutul anului universitar. La depunerea fişei completate şi semnate de către student, secretara facultăţii va viza pentru anul în curs carnetul de student.

Studenţii înmatriculaţi în anul I vor intra în posesia fişei de înscriere prin intermediul îndrumătorului de an, la începutul anului universitar, când vor fi informaţi despre această procedură şi vor primi carnetele de student.

Fişele completate şi semnate de studenţii înmatriculaţi în anul I vor fi depuse la secretariatul facultăţii de îndrumătorul de an.

Secretar şef universitate, Ing. Teodora Puşcaş


PLANIFICARE RESTANŢE – LICENŢĂ

HORTICULTURĂ

PEISAGISTICĂ

SILVICULTURĂ

IEA

IMAPA

IMIT

MTC

PLANIFICARE RESTANŢE – MASTER

DOMENIUL HORTICULTURĂ

DOMENIUL SILVICULTURĂ – MEF, GDBRF

DOMENIUL ŞTIINŢE ECONOMICE

DOMENIUL GEODEZIE – SMC

POSTURI VACANTE DE ASISTENT DE CERCETARE LA UNITĂȚILE HORTICOLE DIN ȚARĂ

Orar – Sementrul II an universitar 2017/2018

ANUNȚ IMPORTANT – Fișa de înscriere în anul univ. 2017/2018
LICENȚĂ

MASTER


Locuri libere în cămine

Toti studentii care au prins camin in urma redistribuirii trebuie sa se prezinte la cazare maine 03.10.2017 dupa cum urmeaza:
Caminul Agronomia – intre orele 10-14
Listă cazare
Caminul 8 – intre orele 10-12
Listă cazare fete
Listă cazare băieți
Caminul 12 – intre orele 12-14
Listă cazare băieți
Caminul 15 – intre orele 10-14
Listă cazare băieți
In caz de neprezentare, studentul isi pierde locul din camin.
Listă studenți cazare pe timpul verii
Structura anului universitar 2017-2018 – anii I, II, III
Ghidul studentului

Anunţuri


Burse

Tabere
Practică
Chestionare
Festivităţi


Simpozionul studenților USAMV
Simpozionul studenților 2015


Prezentarea excursiei de studii – Silviu Imbuzan
Excursie de studiu – iulie 2012 (Ungaria, Austria, Germania, Cehia)
Excursie de studii 2015