Admitere

Admitere 2020

Informații AICI!

Înscrierea candidaților va fi continuă, începând cu data de 7 iulie și până la 1 octombrie 2020.

Platforma de înscriere online

Înscrierea la colegiul de Tehnician silvic se va face AICI

Ierarhizarea candidaților și declararea calității de admis/respins/în așteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii conform calendarelor de admitere pentru lunile iulie, august, septembrie.

Declarație pe proprie răspundere (pe care îl pot folosi absolvenții ciclului de studii universitare de licență care se înscriu on-line, pentru a delega secretarul de admitere să ridice din dosarele de la secretariat Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă, în original, și să le depună în dosarul de master)

Admitere la studii – licenţă (Broşură) – Broşura conţine prezentarea sintetică a ofertei academice a Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, respectiv programele (specializările) de licenţă şi masterat, competenţele asigurate absolvenţilor şi informaţii utile privind admiterea.
Oferta academică – Licenţă
Oferta academică – Master
Comisia de admitere a Facultății de Horticultură
Comisiile de admitere la Programele de studii masterale
Admitere Licenţă
Admitere Master
Admitere Doctorat
Informații generale: http://admitere.usamvcluj.ro/, https://www.facebook.com/Facultatea-de-Horticultura-Cluj-Napoca/