Alexandru Ioan Apahidean_ro

Șef lucr. dr. Alexandru Ioan APAHIDEANalexandru-ioan-apahidean 

Centru de Practică

alexandru.apahidean@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 09.05.1983, Aiud, jud. Alba

I. Studii, specializări:
 • Studii universitare 2002-2007, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
 • Doctorantură 2007-2011, USAMV Cluj-Napoca, domeniul – Horticultură
 • Specializări  – Colegiul Writtle, Uk, Februarie-August, 2004

II. Activitatea didactică:
 • 2009 – prezent, Asistent universitar, Catedra de Silvicultură, Facultatea de Horticultură.

III.  Domenii de cercetare:
Tehnologii legumicole, Producerea seminţelor de legume, Cultura ciupercilor
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • Asociația Amicii Rozelor 2007
 • Asociația Bioagricultorilor, Bioterra 2007
 • Societatea Română a Horticultorilor 2014
 • European Society for New Methods in Agricultural Research 2007
Realizări semnificative:
Cărţi publicate: 6
 • 5 Îndrumătoare de practică pentru specializările facultății de Horticultură, 2009.
 • 1 carte, Cultura Legumelor, co-autor, 2016
Lucrări ştiinţifice: total, 41.
Granturi de cercetare:
Expert în cadrul proiectelor:
 • POSDRU/109/2.1/G/81441 cu titlul: „Pregătire Practică – Invenstiție pentru viitori specialişti în agricultură” 2013
 • POSDRU/189/2.1/G/156518 cu titlul: „Un prim pas pe piața muncii pentru studenții de la științe agronomice și medicină veterinară” 2015
Membru în cadrul proiectelor:
 • CNCSIS Nr. 823, “Cercetări privind posibilităţile de sporire a producţiei extratimpurii la unele specii de legume în solarii în zona colinară a Transilvaniei” 2005-2008
 • CNCSIS Nr. 813, tip Grant A, “Cercetari pricind perfectioarea sistemului de cultivare a tomatelor in containere, pe substrat organic”, 2005-2008
 • CEEX nr. 06-11/53/2006/1, “Dezvoltarea tehnicii trasorilor izotopici naturali in studiul impactului modificarilorfactorilor exogeni si endogeni asupra lumii vegetale, abordare determinista si holista -TANSIPLANT”, 2006-2008
 • CEEX nr. 32/2006, Modul 1 / Proiecte de cercetare -dezvoltare complexe, “Ameliorarea şi asigurarea seminţei de bază, crearea de noi soiuri, precum şi metode ecotehnice de protecţie integratăla specii legumicole din podişul Transilvaniei” 2006-2008
 • Grant AUF (Agence Universitaire Francophone) “Effect des engrais foliaires et d’autre facteurs trophiques et ecologiques sur l’accumulation des nitrates et nitrites chez latue et autre legummes et fruits cultive sous abris” 2005-2006.

Octombrie, 2016                                                                                               

Asist. dr. Al. I. APAHIDEAN