Corina Cătană_ro

Prof. univ. dr. Corina CĂTANĂ

Micropropagare. Biodiversitate și Bioconservare

corina_catana@yahoo.com
plantcolor2014@gmail.com

Data şi locul naşterii: 11 Iunie 1964, Localitatea Cluj-Napoca, Cluj


Studii, specializări:

Studii universitare:  1986-1991, USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură.

Doctorantură: 2000, Doctor în Horticultură, specializarea Genetică şi ameliorarea plantelor, USAMV Cluj-Napoca, Conducător ştiinţific – Prof. univ.dr, Marin Ardelean;

Specializări: 1995-1996, Univ. Nottingham, UK-MSc in In vitro Plant Genetic Manipulation Course; 2008, Co-Extra Co-existence &Traceability Perspectives in coexistence and traceabilityalong the supply chain: GMO Detection, identification and quantification, International Service for the Aquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)/ABI AgroBioInstitute, Sofia, Bulgaria- certificat; 2006, Novel biotechnologies for biocontrol agent enhancement and management- NATO- Advanced Study Institute, (ASI-NATO) Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari – ISPA-CNR, Bari Italia / Plant Sciences, Weizmann Institute of Science Rehovot, Israel- certificat; 2006, Practical Course “Biosafety II: Practical Course in Evaluation of Field Release of Genetically modified Plants”ICGEB Biosafety Outstation, Cà Tron di Roncade, Treviso, Italia- certificat; 2003, Introduction to Biosafety and Risk Assessment for the Environmetal Release of Genetically Modified Organisms (GMOs): Theoretical Approach and Scientific Background- International Center for Genetic Engineering and Biotechnology Padriciano, Trieste, Italia- certificat; 2001, Artificial Intelligence and heuristic methods for bioinformatics- NATO- Advanced Study Institute, (ASI-NATO) University of Florence, Italia/ Tel Aviv University, Israel- certificat; 2000, Diplomă de calificare Manager proiect, Seria C Nr. 006097; 2007, RENAR cursuri Cerințe ale SR EN ISO 19011:2003; Cerințe ale SR EN ISO/CEI 17025 :2005 (Certificat Nr. 1476/C21/02.04.2007; Certificat Nr.1896/ C01/ 27.04. 2007; Certificat Nr.1896/C1 /27.04. 2007; Certificat Nr.1896/C1 /27.04. 2007 (2);Certificat Nr.1896/C1 /27.04. 2007 (3); 2000, Departamentul pentru pregătirea cadrelor didactice, certificat de absolvire Seria B Nr. 0018447/ 27.06.2000


Activitatea didactică:

 • 2017-prezent,  Profesor  univ.dr.  Micropropagare,  Microînmulțirea speciilor forestiere, Biotehnologii, Etică alimentară- Departamentul I- Horticultură şi Peisagistică;
 • 2005-2017,  Conferenţiar univ.dr.  Micropropagare,  Microînmulțirea speciilor forestiere, Biotehnologii, Etică alimentară- catedra Microbiologie, Micropropagare și Biotehnologii vegetale;
 • 2000-2005, Şef lucrări dr. Micropropagare, Culturi de celule și Țesuturi vegetale, Biotehnologii vegetale- catedra Microbiologie, Micropropagare și Biotehnologii vegetale;
 • 1996-2000, Asistent univ.dr  Micropropagare, Culturi de celule și Țesuturi vegetale, Biotehnologii vegetale- catedra Microbiologie, Micropropagare și Biotehnologii vegetale;

III. Domenii de cercetare:

Biotehnologii vegetale

 • Tehnici și sisteme de cultură in vitro– realizarea și păstrarea living-collection a Centrului pentru Biodiversitate și Conservare, conform standardelor internaționale
 • Manipularea genetică in vitro: mutageneză chimică, transformare genetică, (inducere, regenerare și evaluare morfologică, biochimică și moleculară a organismelor modificate genetic și mutanți)
 • Modelare și analiza scenariilor de risc pentru biosecuritate / organisme modificate genetic (evaluare, management și comunicre a riscului) conform standardelor United Nations Environment Programme (UNEP)
 • standardizare protocoale experimentale (Manualul calității- ISO 17025, ISO 1440)

Biodiversitate vegetală

 • Wildcrafting- colectarea de material vegetal (semințe și plante) din surse naturale și grădini pentru colecția de germoplasmă a Centrului pentru Biodiversitate și Conservare, a populațiilor locale de interes economic, conform standardelor internaționale. Descriptori de pașaport conform indicilor CIGAR și IUCN
 • Ierbarul virtual (barcode system, Genebank Information Management System (GIMS), OLTP, Standard Material Transfer Agreement (SMTA)
 • Circulația și schimbul de germoplasmă (baze de date internaționale)

Bioconservare germoplasmă vegetală

 • Crioconservare- păstrarea colecțiilor de germoplasmă pe termen lung și nelimitat
 • Curator colecția de semințe (cultivare locale)

Tehnici de laborator: sisteme de culturi de celule (bioreactor), țesuturi vegetale (micropropagare) regenerare in vitro (embriogeneză somatică, regenerare din protoplaști), microscopie, spectrometrie (UV-vis, FT-IR), analize moleculare (DGGE, ELISA, PCR, electroforeza ADN/ ARN /Proteine), etc.

Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:

 • Asociația EuroScience (ES)- Membru în Consiliul de Guvernare 2008-2010
 • International Society for Horticultural Science (ISHS)
 • European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA)
 • BiodivERsA
 • International Society for Biosafety Research (ISBR)
 • Society for Economic Botany (SEB)
 • Asociația Culturilor de Celule și Țesuturi din România
 • Asociația Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania
 • Asociația Amicii Rozelor din România

Realizări semnificative:

Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 3 cărți (2 ca unic autor)

 1. Corina Cătană – Biotehnologii celulare, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2005, ISBN: 973-656-907-1, 283 pagini
 2. Cătană Corina Micropropagarea- îndrumător practic, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-656-921-7, 135 pagini
 3. Magda Palada-Nicolau (coord.)- Biotehnologii de înmulțire, selecție și conservare la plante ornamentale lemnoase, Ed. AcademicPres Cluj- Napoca, 2008, ISBN: 978-973-744-122, 141 pagini

4 suporturi didactice (unic autor)

 1. Cătană CorinaBiotehnologii, Manual universitar (curs), Risoprint Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-53-1470-5, 133 pagini
 2. Cătană CorinaMicromultiplicarea speciilor forestiere, Manual universitar (curs), Academic Pres Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-744-387-8, 120 pagini
 3. Cătană Corina – Microînmulțire, Ed. Academic Pres Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-744-369-4, 107 pagini
 4. Cătană Corina – Micropropagare, Ghid pentru întocmirea proiectului: Microînmulţire, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-973-744-372-4, 37 pagini

Lucrări ştiinţifice: peste 80, dintre care prim autor la peste 50+  articole reviste de specialitate.

Granturi de cercetare: – Director de grant (5 proiecte de cercetare și 3 proiecte educaționale)  şi membru  în peste 28 de proiecte (3 internaționale, 25 naționale) de tip PN II, Relansin, CEEX, Orizont 2000,  Banca Mondială; CNCSIS, CNSU, Minerva, Bilaterale, consultanță etc.;

Alte menţiuni: 1992-1993, professor suplinitor Lb. engleză- Sc. Gen. 23 Cluj-Napoca; 1993-1996- asistent cercetare la Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca; este coordonator al Centrului pentru Biodiversitate și conservare- ICHAT, Horticultură, USAMV; coordonatorul programelor de studii MSc în Biodiversitate și conservare- Facultatea de Horticultură, USAMV și al cursului postuniversitar Consultanță și comunicare în Biodiversitate; coordonatorul Cercului studențesc de BioArtă; Responsabil științific/ Managerul calității Laborator CERT-OMG; membru în Comisia de Etica Cercetării Științifice (CECS), USAMV Cluj-Napoca 2013-prezent; obţine diplome pentru activitatea de cercetare, este membru în comisii de licenţă, disertaţie, doctorat, are numeroase participări la simpozioane naţionale şi internaţionale: Belgia, Italia, Anglia, Israel, Austria, Grecia, Bulgaria, Croația, Ungaria, Franța, etc., recenzor jurnale.

Iulie, 2017

Prof. univ. dr. Corina CĂTANĂ