Decani de an

Specializarea Anul Decan de an Adrese e-mail
Horticultură/

Peisagistică

I Șef lucr. Dr. Cătălina DAN catalina.dan@gmail.com
II Șef lucr. Dr. Cristian SISEA cristiansisea@yahoo.com
III Prof. dr. Mirela CORDEA (Horticultură)

Șef lucr. Dr. Sonia BORȘ – OPRIȘA (Peisagistică)

mcordea@usamvcluj.ro

sonja_bors@yahoo.com

IV Conf. Dr. Anca BABEȘ (Horticultură)

Șef lucr. Dr. Răzvan-Andrei VASIU (Peisagistică)

ancababes@usamvcluj.ro

razvan-andrei.vasiu@usamvcluj.ro

Silvicultură I Conf. dr. Adriana SESTRAȘ asestras@yahoo.com
II Șef lucr. dr. Alexandru COLIȘAR alexandru.colisar@usamvcluj.ro
III Șef lucr. Dr. Oana VIMAN wiman7777@yahoo.com
IV Șef lucr. Dr. Alina TRUȚA alina_vilcan@yahoo.com
IEA /

IMAPA /

IMIT

I Lector dr. Daniel CHICIUDEAN chiciudean.daniel@yahoo.com
II Lector dr. Gabriela CHICIUDEAN gabriela.chiciudean@usamvcluj.ro
III Asist. dr. Andra PORUȚIU andra.porutiu@gmail.com
IV Prof. Dr. Ionel-Mugurel JITEA mjitea@usamvcluj.ro
MTC I Șef lucr. Dr. Ioan LUPUȚ ioan.luput@usamvcluj.ro
II Conf. dr. Tudor SĂLĂGEAN tudor.salagean@usamvcluj.ro
III Conf. dr. Rodica SOBOLU rodicasobolu@yahoo.com
IV Lector Dr. Cristina RUS cristinaolimpia.rus@gmail.com