Departament II, Silvicultură

Numele şi prenumele

Gradul didactic

Disciplina

E-mail

 Funcţia
Liviu HOLONEC Prof. univ.  dr. Împăduriri lholonec@usamvcluj.ro Director
Ioan TĂUT Prof. univ.  dr. Silvicultură ioan_taut90@yahoo.com Director adj.
Rodica Silvia STAN Prof. univ.  dr. Limba engleză ro7si@yahoo.com
Adelina DUMITRAŞ Prof. univ.  dr. Arboricultură ornamentală adelina.dumitras@yahoo.com
Doina STANA Prof. univ. dr. Botanică forestieră doinastana2007@yahoo.com
Ioana MITRE Conf. univ. dr. Produse accesorii mitre.ioana@usamvcluj.ro
Elvira OROIAN Conf. univ. dr. Limba franceză elviraoroian@yahoo.com Resp. cu educaţia
Ilie COVRIG Conf. univ. dr. Exploatări forestiere ilie_covrig@yahoo.com
Horia VLASIN Şef lucrări dr. Amenajarea pădurilor horiavd@usamvcluj.ro Resp. cu asigurarea calităţii şi resursa umană
Vasile SIMONCA Şef lucrări dr. Dendrometrie vasile.simonca@usamvcluj.ro Resp. cercetare
Adriana SESTRAŞ Şef lucrari dr. Biostatistică şi tehnică experimentală adriana.sestras@usamvcluj.ro
Alexandru COLIŞAR Șef lucrări dr. Ameliorații silvice alexandrucolisar@gmail.com Resp. cu activităţi sociale şi cu studenţii
Vasile CEUCA Șef lucrări dr. Cultura vânatului  vasy_ceuca@yahoo.com Administrator departament
Aniela Brindușa RUSU Asistent dr. Educație fizică aniela_brindusa@yahoo.com
Alexandru APAHIDEAN Asistent dr. Practică apahidean_alx@yahoo.co.uk
Oana ORBAN Asistent drd. Ed. fizică oana.orban@yahoo.com
Alina Maria TRUȚĂ Asistent dr. Dendrologie alina_vilcan@yahoo.com
Oana VIMAN Asistent dr. Monitoring Forestier Wiman7777@yahoo.com
Cătălina DAN Laborant (dr. ing.) Biostatistică catalina_dan@yahoo.com
Petru TRUŢA Laborant (ing.) Împăduriri truta_ptr@yahoo.com

Comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii
Competențe și ocupații posibile pentru absolvenții specializării “Silvicultură”
Raportul de activitate pe anul 2014
Raport prezentat în ședința de departament din 12 martie 2015, de către Directorul Departamentului, Prof. dr. Liviu Holonec
Raportul de activitate pe anul 2015
Raport prezentat în ședința de departament din 22 ianuarie 2016, de către Directorul Departamentului, Prof. dr. Liviu Holonec