Departament III, Ştiinţe economice

Numele şi
prenumele

Gradul didactic

Disciplina

E-mail

 Funcţia
Felix ARION Prof.  dr. Management, Agribusiness Maganement felixarion@usamvcluj.ro Director Departament
Mugurel JITEA Conf. dr. Politici agricole, Finanţe mjitea@usamvcluj.ro; mugurusj2001@yahoo.com Director adjunct
Cristian MERCE Conf. dr. Economie ccmerce@yahoo.com
Ileana ANDREICA Lector dr. Contabilitate iandreica@usamccluj.ro Resp. cu asigurarea calităţii şi resursa umană
Marioara ILEA Conf. dr.
Analiză economico – finaciară,
Analiza strategiilor de dezvoltare rurală, Gestiunea afacerilor
milea@usamvcluj.ro
Alexandru TODEA Lector dr. Drept, Legislaţie todea8@yahoo.com Resp. cu activităţi sociale şi cu studenţii
Lucica ARMANCA Lector dr. Contabilitate şi analiză economică lucica.armanca@usamvcluj.ro
Marius SABĂU Lector dr. Marketing, Relaţii bancare mariussabau@yahoo.com
Mihai ORBAN Lector drd. Educaţie fizică şi sport mishuorban@yahoo.com
Valentin MIHAI Lector dr. Economia turismului mihaivalicj@yahoo.com Administrator departament
Diana DUMITRAŞ Conf. dr. Management, Econometrie ddumitras@usamvcluj.ro Resp. cu cercetarea
Mihai CUCERZAN Lector dr. Sociologie cvmihai@yahoo.com;
mcucerzan@usamvcluj.ro
mcucerzan@usamvcluj.ro
Cristina POCOL Conf. dr. Economie rurală jp_cristina@yahoo.com
Firuţa Camelia TODORAN Lector dr. Sisteme de agricultură; Produse alimentare camtod_2004@yahoo.com
Iulia MUREŞAN
Lector dr.
Management în turism;
Turism internaţional
Resp. cu educaţia
Călin VAC
Lector dr.
Management Logistic,
Proiect Ştiinţific
Gabriela CHICIUDEAN Lector dr. Marketing  gabriela_chirla@yahoo.com
Carmen SIMU
Lector dr.
Management agricol, Management horticol
 manuelacarmenm@gmail.com
Andra PORUŢIU Asist. dr. Management, Managementul resurselor umane  andra.porutiu@gmail.com

Raportul de activitate pe anul 2014
Raport prezentat în ședința de departament din 12 martie 2015, de către Dl. Conf. dr. Mugurel Jitea, Prodecan științific
Prelucrări statistice – machetă

Raport pe anul 2015

Raport prezentat în ședința de departament din 22 ianuarie 2016, de către Directorul Departamentului, Prof. dr. Felix Arion