Departament IV, Măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Numele şi prenumele
Gradul didactic
Disciplina
E-mail
Funcţia
Florica MATEI
Profesor dr.
Matematică – Informatică
Director Departament
Ioana POP
Profesor dr.
Matematică – Informatică
Prorector
Director adjunct
Tudor SĂLĂGEAN
Şef lucrări dr.
Geodezie și fotogrammetrie
Prodecan cu activități sociale și studențești
Maricel PALAMARIU
Profesor dr.
Geodezie, Cartografie
mpalamariu@gmail.com
Resp. cu educaţia
Horia CRIVEANU
Profesor dr.
Fizica – Agrometeorologie
Emil LUCA
Profesor dr.
Culturi irigate
Nicolae POP
Conferentiar dr.
Îmbunătăţiri funciare – Topografie
Administrator departament
Marcel DÎRJA
Profesor dr.
Îmbunătăţiri funciare
Ioan LUPUŢ
Şef lucrări dr.
Topografie – Desen topografic
Rodica SOBOLU
Lector dr.
Matematică – Informatică
Resp. cu cercetarea
Cristina RUS
Lector dr.
Matematică – Informatică
Diana FICIOR
Şef lucrări dr.
Instrumente geodezice și instrumentede măsurare
Resp. cu asigurarea calităţii şi resursa umană
Ioana ROMAN
Lector dr.
Biochimie – Fizică
Jutka DEAK
Şef lucrări dr.
Topografie generală
Resp. cu activităţi sociale şi cu studenţii
Adela HOBLE
Şef lucrări dr.
Îmbunătăţiri funciare

Raportul de activitate pe anul 2014
Raport prezentat în ședința de departament din 11 martie 2015, de către directorul departamentului, Prof. dr. Mircea Ortelecan
Raportul de activitate pe anul 2015
Raport prezentat în ședința de departament din 22 ianuarie 2016, de către directorul departamentului, Prof. dr. Mircea Ortelecan