Departament I, Horticultură și Peisagistică

Numele şi
prenumele
Gradul didactic Disciplina E-mail Funcţia
Ioan-Claudiu BUNEA Conferențiar dr. Viticultură claudiu.bunea@usamvcluj.ro Director Departament
Viorel MITRE Profesor dr. Pomicultură; Pomologie mitreviorel@yahoo.com Decan
Mirela CORDEA Profesor dr. Ameliorare și prod.  seminţe mcordea@usamvcluj.ro Prodecan cercetare
Erzsebet BUTA Şef lucrări dr. Floricultură erzsebet.buta@usamvcluj.ro Prodecan cu activităţi didactice şi de calitate
Radu SESTRAȘ Profesor dr. Ameliorare şi tehnică experimentală rsestras@usamvcluj.ro
Anca Cristina BABEȘ Conferențiar dr. Vitic.-Oenolog. ancababes@usamvcluj.ro
Maria APAHIDEAN Profesor dr. Legumicultură apahidean@usamvcluj.ro
Dănuţ MĂNIUŢIU Profesor dr. Legumicultură mapahidean@usamvcluj.ro
Vasile LAZĂR Conferenţiar dr. TPH vsl_lzr@yahoo.com
Corina CĂTANĂ Conferenţiar dr. Micromultiplicare corina_catana@yahoo.com
Rodica Maria SIMA Conferenţiar dr. Legumicultură rodiganea@yahoo.com Director adjunct
Resp. cu activităţi sociale şi cu studenţii
Rodica POP Şef lucrări dr. Microbiologie prodica64@yahoo.com Resp. cu asigurarea calităţii şi resursa umană
Resp. cu cercetarea
Cristian SISEA Şef lucrări dr. Biotehnologii cristisisea@yahoo.com Resp. cu educaţia
Răzvan VASIU Şef lucrări dr. arh. Estetica mediului și urbanism; Reprezentări grafice și desen arh.razvan.vasiu@gmail.com Administrator departament
Andreea ANDRECAN Şef lucrări dr. Pomicultură andreeaflavia_tripon@yahoo.com
Denisa Jucan Asist. dr. Arboricultură ornamentală denisa.jucan@usamvcluj.ro
Sonia OPRIȘA-BORȘ Asist. dr. Drumuri și terasamente; Restaurarea parcurilor și grădănilor sonja_bors@yahoo.com

 

Profesor dr.

Raport pe anul 2014
Raport prezentat în ședința de departament din 11 martie 2015, de către Directorul Departamentului, Prof. dr. Dănuț Măniuțiu
Raport pe anul 2015
Raport prezentat în ședința de departament din 22 ianuarie 2016, de către Directorul Departamentului, Prof. dr. Dănuț Măniuțiu