Ilea Marioara_ro

Conferențiar dr. Marioara ILEAilea-marioara

Disciplina: Analiză economico-financiară, Gestiunea afacerii, Control și audit financiar,
Cercetări operaționale și proiectarea afacerii, Bazele evaluării afacerii, 
Analiza strategiilor de dezvoltare rurală

milea@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 13.02.1964, Huedin, Jud. Cluj

I. Studii, specializări:
Studii universitare:
 • UCDC-Facultatea de Stiinţe Economice Cluj-Napoca, Economist licenţiat, specializare Management turistic şi comercial, Diploma de Licenţă seria  U nr. 0055829
 • UBB-Facultatea de Matematică şi Fizică Cluj-Napoca, Profesor -Specializare Fizică, Diplomă de Licenţă seria G nr. 2584
Doctorantură:
 • Doctor in Agronomie Specializarea: Management şi marketing in agricultură, Diploma de Doctor  seria G nr 0004057, Titlul tezei: Managementul si gestiunea activităţii economice la Staţiunea Didactică Experimentală Mănăstur Cluj
Specializări:
2004-2007 Program de pregătire Expert contabil Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din Romania
2008-2013 Program de pregătire Auditor financiar Camera Auditorilor Financiari din Romania
2010 Curs Expert Evaluator CECCAR
2011, Certificat de absolvire curs formator, organizat SC Comargo SRL, recunoscut de  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
2009, Certificat de participare şi promovare curs in domeniul Project Planning, organizat de Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Sciences
2007, Certificat de participare şi absolvire  curs Management of European Projects, USAMV Cluj-Napoca, dl. Enrico  Tomasseti, Urbino University, Italia
17 – 23 June 2010, Erasmus Teaching Programme, Gembloux Agro-Bio Tech, Belgium
June 2011, June 2012, July 2013, Erasmus Teaching Programme, ST. Istvan University Godollo, Hungary

II. Activitatea didactică:
 • 2003-2014 Lector dr. Departamentul de Stiinţe Economice
 • 2014-prezent Conferenţiar dr. Departamentul de Stiinţe Economice

III. Domenii de cercetare:
Managementul si gestiunea activităţii entităţilor economice din domeniul agricol, forestier, turistic şi comercial; Analiza economico-financiară a activităţii economice; Consultanţă in domeniul expertizei contabile, evaluare, audit financiar; Analiza strategiilor de dezvoltare rurală
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • membru fondator Societatea de Horticultura si Silvicultura din Transilvania, Şef Departament Management şi Marketing
 • membru B.E.N.A.
 • membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
 • membru in Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din Romania
 • membru al Centrului de Cercetare “Monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar”
 • membru al Centrului de Pregãtire Profesionalã Interruralã, USAMV Cluj Napoca
 • membru al Asociaţiei Bioagricultorilor din Romania Bioterra
 • membru Agroecologia, Director economic 2007-2010
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 6 Manuale, tratate, cărţi de specialitate, 6 Articole indexate ISI – Web of Science şi  ISI Proceedings, 80 Articole indexate în alte baze de date internaţionale
Granturi de cercetare: Director al unui proiect de cercetare si membru  în echipa a altor 5 proiecte naţionale

Octombrie, 2016                                                                                                                
Conf.dr. Marioara ILEA