Licenţă/Disertaţie

LICENȚĂ/DISERTAȚIE ONLINE, SESIUNEA 6-10 IULIE 2020

Anunț important pentru absolvenți: eliberare adeverințe de absolvire


Declarație pe proprie răspundere (pe care îl pot folosi absolvenții ciclului de studii universitare de licență care se înscriu on-line, pentru a delega secretarul de admitere să ridice din dosarele de la secretariat Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă, în original, și să le depună în dosarul de master)


Data limită de predare a proiectului de diplomă/lucrării de disertație: Lucrarea de licență/disertație se încarcă pe link-urile de la punctul II (în funcție de programul de studiu). Încărcarea începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 de ore înainte de susținere (cf. H Senat 12.06.2020).

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, SESIUNEA 06-10 IULIE 2020
(Datele se respectă, însă probele se susțin ONLINE)

I. Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1. Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență/disertație (online student)
Formularul va fi completat și semnat electronic, până în 26 iunie 2020 pentru LICENȚĂ și va fi încărcat AICI
Formularul va fi completat și semnat electronic, până în 1 iulie 2020 pentru MASTER și va fi încărcat AICI 

2. Nota de lichidare
Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2019-2020, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.
Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate,  la momentul ridicării adeverinței de absolvire și a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.
Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca în Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

II. Depunerea lucrărilor

Se completează formularele:
1.Declarație pe proprie răspundere
2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație
Aceste două documente vor fi încărcate de studenți pe link-urile de mai jos:

Horticultură

Peisagistică

Silvicultură

IEA

IMAPA

IMIT

MTC

MPHCC

ȘH

PAISV

IGAP

TPVVSPD

BB

MEF

GDBRF

Agribusiness

MDRA

SMC

 

 

 

 

 

 

3.Acord privind depunerea și susținerea lucrării de diplomă/disertație (online coordonator)
!!!!Acest fișier se completează și semnează de coordonator până la data de 1 iulie 2020, și se trimite în format pdf secretarului comisiei.

III. Programarea studenților pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor

Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT, MTC

MPHCC, SH, PAISV, IGAP, TPVVSPD, BB, MEF, GDBRF, Agribusiness, MDRA, SMC

IV. Rezultate

Horticultură, Peisagistică, Silvicultură, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT, MTC

MPHCC, SH, PAISV, IGAP, TPVVSPD, BB, MEF, GDBRF, Agribusiness, MDRA, SMCTematici licență sesiunea iulie 2020, licență restantă februarie 2021

Suport curs MANAGEMENT AGRICOL, ECONOMIA TURISMULUI, ADMINSITRAREA FINANCIARĂ, CONTABILITATE FINANCIARĂ, MANAGEMENT ÎN TURISM


MODELE TESTE, ÎNTREBĂRI, SUBIECTE – Licență (Teste şi întrebări incluse în variantele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)

Rezultate licență/disertație-ianuarie 2020

Rezultate licență/disertație-iulie 2020


Tematici licență sesiunea iulie 2019, licență restantă februarie 2020

MODELE TESTE, ÎNTREBĂRI, SUBIECTE – Licență (Teste şi întrebări incluse în variantele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate))


Tematici licență sesiunea iulie 2018, licență restantă februarie 2019

Tematica licenţă: Horticultură

Tematici licență sesiunea iulie 2016, licență restantă februarie 2017

Modele teste, întrebări – Licență
Teste şi întrebări incluse în testele pentru Proba 1 la Examenul de Licență (Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate)

Teme orientative licenţă – IEA, IMAPA, IMIT
Rezultate licență/disertație – februarie 2017
Rezultate licență/disertație – februarie 2016


Teme de cercetare

Departamentul I
Departamentul II
Departamentul III
Departamentul IV

Cum sa evitați plagiatul!
Informații utile în vederea elaborării Proiectului de Licență, a lucrărilor pentru sesiunile de comunicări științifice studențești, simpozioane, granturi etc.