Maria Cantor_ro

Prof. Univ. Dr. Maria CANTOR

Floricultură şi Arboricultură ornamentală

     marcantor@yahoo.com     

Data şi locul naşterii: 16 Octombrie 1954, Localitatea Hereclean, Sălaj

I. Studii, specializări:
Studii universitare:  1974-1978, Institutul Agronomic Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură.
Doctorantură: 1994, Doctor în Agronomie, specializarea Genetică şi ameliorarea plantelor, USAMV Cluj-Napoca, Conducător ştiinţific – Prof. Dr. Doc. Costică Panfil;
Specializări: 1986, Metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică; 2005, Specializări în străinătate la: USDA Floral and Nursery Plants – Beltsville, M.D., SUA, cryopreservare gladiole; 2011, Diplomă de calificare Manager proiect, seria B, Nr. 025515.

II. Activitatea didactică:
 • 2002-prezent,  Profesor Floricultură,  Plante ornamentale, depart. Horticultură şi Peisagistică;
 • 1999-2002,  Conferenţiar Floricultură, Plante ornamentale, Artă florală, catedra Horticultură;
 • 1998-1999, Şef lucrări Floricultură, Catedra Horticultură.
 • 2009-prezent, Conducător de doctorat, Domeniul Horticultură, specializarea Floricultură şi Arboricultură Ornamentală.

III. Domenii de cercetare:
 • Îmbunătăţirea, diversificarea şi conservarea fondului de germoplasmă la speciile ornamentale cultivate în câmp şi spaţii protejate;
 • Ameliorarea speciilor floricole de crin roșu gladiole, garoafe, gerbera;
 • Stabilirea şi îmbunătăţirea unor secvenţe tehnologice la speciile ornamentale (culturi fără sol, culturi ecologice, multiplicarea in vivo şi in vitro etc);
 • Design interior şi amenajări peisagistice.
Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:
 • 1994, Asociaţia Amicii Rozelor din Romania – Preşedinte al Asociaţiei, Redactor şef adjunct (Rosarium); 1999, American Gladiolus Society;
 • 2000, American Society for Horticultural Science – ASHS; 2008, International Society for Horticultural Science – ISHS; 2005, Societatea R.H;
 • 2010, Membru fondator al Asociaţiei  Romane  a Amelioratorilor de Plante, Romania; 2010, Membru fondator al Societăţii Române de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania.
Realizări semnificative:
Cărţi şi lucrări ştiinţifice: Cărţi: 19 autor, prim autor la 17 şi coautor la 2:
Cantor Maria, Janakiram Tolety, 2011, in Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources. Plantation and Ornamental Crops, chapter 8 Gladiolus, Editor: Chittaranjan Kole, Ed. Springer Heidelberg, ISBN 978-3-642-21200-0, e-ISBN 978-3-642-21201-7, DOI 10.1007/978-3-642-21201-7, pag. 133-160 (capitol in engleza).
Cantor Maria, 2015, Floricultură generală, Ed. AcademicPres Cluj-Napoca.
Cantor Maria, 2008, Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj-Napoca.
Lucrări ştiinţifice: 269, dintre care prim autor la 156 + 43 articole reviste de specialitate.
1. Husti, M. Cantor, R. Stefan, M. Miclean, M. Roman, I. Neacsu, I. Contiu, K. Magyarid and M. Baia, 2016, Assessing the Indoor Pollutants Effect on Ornamental Plants Leaves by FT-IR Spectroscopy, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 129:142-149, DOI: 10.12693/A PhysPolA.129.142, ISI: 0,539
2. Maria Cantor, Emese Krizbai, Erzsebet Buta*, 2015. The Behavior of Some Petunia Varieties for Improvement the Romanian Assortment. Bulletin UASVM Horticulture 72(1):39-44 Doi:10.15835/buasvmcn
Granturi de cercetare: – Director de grant  şi membru  în peste 50 de proiecte de tip PN II, CEEX MI, CEEX MIII, CNCSIS, Orizont 2000,  Grant Academia Română, Banca Mondială; Bilaterale etc.;
Inventii şi Brevete: Autor şi coautor a 17 soiuri noi create (garoafe: Cosmina; gerbera: Rosamia, Dora; gladiole: Clujana, Lucia, Speranţa‚ Cipriana, Candida Ali, Excelsa, Coral Pasion, Medina, Mellisa, Melna, Orange Butterfly, Apus de Soare, Fistic, Hippeastrum-Inocenția). 4 Brevete OSIM la Gladiole.

IV. Alte menţiuni: 1980-1997, Cercetător ştiinţific CS, CP III, CPII la SCPP Zalău, SCPP Cluj-Napoca. Obţine 25 diplome, mdedalii pentru activitatea academică şi de cercetare, este membru în comisii de licenţă, disertaţie, doctorat, are numeroase participări la simpozioane naţionale şi internaţionale: SUA, Austria, Canada, Olanda, Portugalia, Turcia, Africa de Sud etc., recenzor la diferite jurnale.

Iunie, 2016                                                                                                              
Prof. Univ. Dr. Maria CANTOR