Nicolae Pop_ro

Conf. univ. dr. ing. Nicolae POPnicolae-pop

Discipline: Topografie, Topografie inginerească, Hidrografie generală

Tel.0264/596384, int. 132, popnicolae@gmail.com

Data și locul nașterii: 08.07.1961  –  Recea-Cristur, jud. Cluj, România

I. Studii, specializări:
 • Studii universitare:S.A.M.V. Cluj-Napoca 1986-1990; Universitatea din Petroşani, specializarea Topografie minieră 2008-2011.
 • Doctorantură: 2000 – doctor în domeniul Horticultură, specializarea Îmbunătățiri funciare
 • Specializări: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 2003-2004; Studii postuniversitare la Universitatea din Petroșani – Topografie minieră 2007-2008.

II. Activitatea didactică
 • 2006 și in prezent conferențiar universitar la disciplinele: Topografie; Topografie inginerească; Hidrografie generală , S.A.M.V.  Cluj-Napoca
 • 2001-2006 – Șef lucrări la disciplinele: Topografie; Topografie inginerească; Îmbunătățiri funciare, S.A.M.V.  Cluj-Napoca
 • 1995-2001 – asistent titular la disciplinele: Topografie; Îmbunătățiri funciare, S.A.M.V.  Cluj-Napoca

III.  Domenii de cercetare
 • Urmărirea comportării lucrărilor de îmbunătățiri funciare amplasate pe terenurile agricole degradate prin alunecări și eroziune
 • Urmărirea procesului de alunecare a unor halde de steril amplasate în zone miniere
 • Proiectarea și realizarea unor rețele de sprijin necesare ridicărilor și trasărilor topografice inginerești
Membru al unor societăți și asociații
 • Societatea Națională Română pentru Știința Solului: 1998 – prezent
 • Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania: 2014 – prezent
Realizări semnificative
 • Autor sau coautor la peste 120 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate din domeniul topografiei și îmbunătățirilor funciare , susținute în cadrul Simpozioanelor Ştiinţifice Naționale și Internaț
 • Membru în colectivul de cercetare a granturilor C.N.C.S.I.S., tip A, cod 1122 în perioada 2001-2008.
 • Unic autor , sau coautor la 7 lucrări didactice universitare din domeniul Măsurătorilor terestre.

IV. Alte mențiuni
 • Căsătorit, un copil
 • Domenii de competență: Topografie aplicată; Îmbunătățiri funciare; Topografie; Hidrografie generală.

Octombrie, 2016

Conf. univ. dr. ing. Nicolae POP