studenți

Orarul Facultății de Horticultură, semestrul I, anul univ. 2018-2019, Licență

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Managementul producției horticole în climat controlat

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Știinte horticole

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Tehnologia producerii și valorificarii vinurilor speciale și a produselor derivate

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Agribusiness

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Economie agroalimentară

Orar – semestrul I, an univ. 2018-2019; Master: Managementul ecosistemelor forestiere

Orar – semestrul I, an univ.2018-2019; Master: Gestionarea durabilă a biodiversității și a resurselor forestiere

Orar – semetsrul I, an univ. 2018-2019; Master: Sisteme de monitorizare și cadastru