Simpozionul studenților USAMV

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești
USAMV Cluj-Napoca

În data de 08.04.2015 s-a desfășurat ediția cu numărul XIII a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești din USAMV Cluj-Napoca

Site-ul simpozionului: http://sites.usamvcluj.ro/comstudenti/.

REZULTATE SIMPOZION – PREMII ACORDATE, IMAGINI DIN TIMPUL PREZENTĂRILOR

Programul de desfășurare, secțiuni, participanți:

08:30-09:00 – Deschiderea oficială, Aula “Mihai Şerban”, USAMV Cluj-Napoca09:00-15:00 – Susţinerea lucrărilor pe secţiuni:
Sectiunea 04. Horticultură – Amfiteatrul Verde, Institutul pentru Științele Vieții
Secțiunea 05. Peisagistică – Sala H21;
Secțiunea 06. Silvicultură – Sala A5;
Secțiunea 07.Economie agrară şi dezvoltare rurală – Sala H18;
Secțiunea 08. Măsurători terestre şi ştiinţe exacte – Sala H7
17:00-17:30 – Decernarea premiilor, Aula “Mihai Şerban”, USAMV Cluj-Napoca

La secțiunile Facultății de Horticultură au participat și studenți de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara; Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Secțiunea “HORTICULTURĂ”
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
EDIŢIA A XIII-A
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

04. Secţiunea Horticultură – Institutul pentru Științele Vieții, Amfiteatrul Verde

Componenţa comisiei:

Prof. dr. Viorel MITRE
Prof. dr. Dănuţ MANIUŢIU
Drd. Ing. Andreea TRIPON
Drd. Ing. Delia URCAN
Drd. Ing. Ioana  NEACȘU
Rezerva: Drd. Ing. Sandor ROZSA

Ora*

Nume și prenume

Titlul lucrării

09:00

Mihai ARION Comportarea unor soiuri de măr în condițiile ecopedoclimatice din Județul Alba

09:10

Sorin BOT Comportarea unor soiuri de cais in sistem de cultura superintensiv

09:20

Maria Maruni CODREA Cercetări privind influența tipului de mulci și a soiului asupra creșterii și fructificării căpșunului în cultura multianuală în câmp

09:30

Ioana CRIŞAN Aspecte ecologice și tehnologice privind cultura în ghivece a pietrelor vii – speciile genului lithops

09:40

Paul CRISTEA efectul lucrărilor în verde asupra calității portaltoiului cultivat în Podgoria Târnave

09:50

Andrei CUCOȘ Studii comparative privind parametrii calitativi ai unor vinuri produse în republica moldova și în centru viticol jidvei

10:00

Mihai DOMŞA Cercetări privind calitatea unor vinuri albe obţinute în Centrul Viticol Aiud, Plaiul Ciumbrud, din soiurile Traminer Roz și Muscat Ottonel

10:10

Filip ILLE Studii privind calitatea vinurilor roşii obţinute din soiurile: Cadarcă, Pinot Noir și Merlot, în Centrul Viticol Miniş

10:20

Alexandra MĂRGINEAN Studiul calității fructelor la zmeur în condițiile colecției didactice de la USAMV Cluj-Napoca

10:30

Ioana-Maria PUŞCAŞ Comportarea unor soiuri de viţă de vie în al doilea an de la plantare în condiţiile de la USAMV Cluj

10:40

Simona DUMITRIU Studiu privind pastrarea florilor de frezii in diferite soluții nutritive

10:50

Cosmin Laurenţiu STAN Influenţa diametrului, lungimii şi pozitiei cepului, rezultat din tăierea modernă, asupra creşterii şi fructificării cireşului, in cultură de mare densitate

11:00

Cristina ŞTEFANCU Utilizarea feromonului atractant sexual atracam în monitorizarea speciei Cameraria ohridella

11:10

Marius VASIU Dinamica maturării și calitatea strugurilor în funcție de particularitățile solului din Centrul Viticol Blaj

* TIMPUL DE PREZENTARE ESTE DE MAXIM 7 MIN. LA CARE SE ADAUGĂ ÎNTREBĂRI – ESTIMATIV 10 MIN. TOTAL/LUCRARE.

Secțiunea “PEISAGISTICĂ”
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
EDIŢIA A XIII-A
 FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Secţiunea Peisagistică; Sala H21.

Componenţa comisiei:

1. Prof dr. Maria CANTOR
2. Şef lucrări dr. Valentin SINGUREANU
3. Dr. Denisa HORŢ
4. Drd. Ing. Ioana CONȚIU
5. Drd Ing. Valentin DAN
6. Rezerva : Drd. Ing. Anca HUSTI

Ora*

Nume și prenume

Titlul lucrării

09:00

Bolcaș Ada Diana, Dinu Roman Mihaela, Faje Simona Integrarea și valorificarea Pârâului Țiganilor în circuitul sectorial al Grădinii Botanice “Alexandru Borza” Cluj-Napoca

09:10

Bonțidean Andrada-Daniela, Laszlo Kinga Zone umede – potențial și valorificare

09:20

Cilan Roland Columbar verde – o abordare peisageră a unui cadru funerar cu vegetație ornamentală

09:30

Micle Diana, Chira Andrada, Sofitchi Lucica, Tîrnovean Ioana Integrarea unei piete agroalimentare intr-un spatiu comercial complex de tip centru comercial

09:40

Munteanu Atena, Toth Edina, Buhaszi Henrietta, Toth Timea Reamenajarea Zonei Belvedere și integrarea acesteia ca spațiu de loisir în țesutul verde urban

09:50

Mircea Alexandru Moldovan, Andreea Elena Pop, Bogdan Mihai Popa, Andrada Spafiu, Paul – Cristian Sopon, Mihai Tătăran, Liliana Zimbru Amenajarea unei grădini didactice la Centrul Asociației de Autism Transilvania

10:00

Petrețchi Sonia, Mihai Dalina  Studiu în vederea amenajării și reabilitării sitului istoric  “Dealul Cetățuia”

10:10

Pintilie Cristina Loredana Cercetări  privind comportarea unor hibrizi  asiatici de Lilium

10:20

Plic Andreea Elena Integrarea unui spațiu privat în țesutul urban – studiu de caz

10:30

Popa Bogdan, Spafiu Andrada, Moldovan Mircea Alexandru, Pop Elena Andreea, Sopon Paul Cristian Tătăran Mihai, Zimbru Liliana Amenajarea unei grădini didactice la Centrul Asociației de Autism Transilvania

10:40

Sopon Paul-Cristian, Moldovan Daniela, Sofitchi Lucica, Popa Bogdan, Spafiu Andrada, Zimbru Liliana, Staicu Alexandra Studiul vegetației lemnoase din Parcul Dendrologic Arcalia

Secțiunea “SILVICULTURĂ”
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
EDIŢIA A XIII-A
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

06. Secţiunea Silvicultură – A5

1. Prof. univ. dr. Liviu HOLONEC
2. Prof. univ. dr. Ioan TĂUT
3. Drd. ing. Florin Alexandru REBREAN
4. Drd. ing. Ileana Leontina SIMIONCA
5. Drd. ing. Adrian FUSTOS
6. Andreea ROMAN- rezervă

Ora*

Nume/prenume

Titlul lucrării

09:00

APALAGHIE Andrei-Gabriel Reacția frasinului comparativ cu fagul la condițiile de mediu din rezervația naturală “Făgetul Secular Humosu”

09:10

ARDELEAN Ionut, PESTEAN Ioana Curiozități ale lumii arborilor din Cluj-Napoca

09:20

BALINT Simona Stabilirea tehnologiilor de aplicare a curățirilor în U.P. I Rugășești din cadrul Ocolului Silvic Dej

09:30

BĂDRĂGAN Diana Valorificarea rațională a speciei Geranium robertianum în zona de nord-est a României

09:40

BRUJ-GUŢIU Ovidiu Dorin Determinarea caracteristicilor structurale ale arboretului în plan orizontal, în cadrul U.P III Tiha O.S Tihuţa-Colibiţa

09:50

BUDREALĂ Sergiu Stabilirea tehnologiilor de aplicare a tratamentelor in U.P. II Bistra din cadrul Ocolului Silvic Valea Arieşului

10:00

BUIA Ana-Maria Sustenabilitatea unor asociaţii de specii forestiere instalate pe terenurile degradate aflate în administrarea O.S. Lechinţa

10:10

CHEŢA Claudiu Implementarea unor noi metode de vânătoare în România

10:20

CRĂCIUN-MEREUŢĂ Tudor Analiza indicatorilor privind cererea şi oferta de masă lemnoasă la nivel naţional

10:30

CREŢ Ionuţ Managementul conflictelor între sectorul agricol și sectorul cinegetic

10:40

CRISTIAN Florin* Armament, muniții și balistică de vânătoare

10:50

DOHOTAR Veronica Conștientizarea plantelor lemnoase în antichitate

11:00

FELDRIHAN Nicoleta, ŞTEŢCO Gheorghe Variabilitatea elementelor morfometrice la purceii de mistreţ (Sus scrofa) din Bazinul Văii Vaser

11:10

GLIGA Iulia Diana Cuantificarea defectelor lemnului în arborete bătrâne de fag situate în U.P. IV Făget-Chinteni

11:20

GLIGA Iulia Diana, PRESECAN Mădălina Florina Studiul privind proiectarea şi eficienţa lucrărilor de corectare a torenţilor din Bazinul Hidrografic Fâncel

 

11:30

Elena GROZA* Folosirea unor specii lemnoase în diverse amenajări peisagere

11:40

HORGE Patricia* Prezența și utilizarea taninurilor vegetale

din unele specii lemnoase

11:50

IUGA Anamaria, SÎNGEORZAN  Steluța-Maria Aspecte fenologice ale unor specii forestiere din Cluj-Napoca în primăvara anului 2015

12:00

KREMER Ervin Reconstrucția ecologică a arboretelor de castan comestibil din zona Baia Mare

12:10

MĂRGINAȘ Paul, SCHLESINGER Ervin Acumularea de biomasă pe terenuri degradate. studiu de caz – arboret Crairât, Județul Cluj

12:20

MIRCEA Diana Pădurea, ciupercile şi pericolele necunoaşterii acestora

12:30

MIRCEA Diana-Maria, GROZA Adriana Elena Studiul bibliografic cu privire la covorul vegetal din asociaţiile de fag din România

12:40

PAŞCA Ionuţ Ovidiu Influenţa speciei asupra gradului de prindere şi de menţinere a puieţilor plantaţi în perimetrul de ameliorare Panade, Judeţul Alba

12:50

PERNEŞ Oana* Începuturile și dezvoltarea nomenclaturii botanice

13:00

PLEŞA Ioana Maria

Creșterea și starea de vegetație a arborilor de molid, în condițiile ecologice din O.S. Valea Ierii, U.P. IV, Bondureasa

13:10

POP Claudiu Marcel, TODEA Irina, NEMES Gergely* Culturi energetice lemnoase cu ciclu scurt de producţie

13:20

PRESECAN Mădălina Florina, GLIGA Iulia-Diana Cercetări privind influenţa perdelelor forestiere de protecţie a câmpului, asupra eroziunii solului, din zona Ceanu Mare, Jud. Cluj

13:30

PRUNEAN Daniela Stabilirea bazelor de amenajare pentru arboretele din U.P. IV Pătrăuţi O.S. Pătrăuţi

13:40

SCHLESINGER Ervin, MĂRGINAŞ Paul Oportunitatea utilizării mașinilor multifunționale în raport cu natura produselor ce fac obiectul exploatării parchetului Valea Cutii, PR-CO, U.B.I Ulmoasa, Ocolul Silvic Municipal Baia Mare

13:50

SÎNGEORZAN Steluţa-Maria, CIURBA Florin-Cristian Trupul de pădure Feleac – actual și perspectivă

14:00

ȘTEFAN Vlad-Marius Studiul comparativ al eficacităţii calibrului 7 mm Remington Magnum

14:10

TÎRNOVAN Roxana* Evaluarea impactului asupra mediului  a Depozitului Ecologic Pojorâta

14:20

TRIF Ioan Sebastian Stabilirea tehnologiilor de aplicare a rariturilor în U.P. V Zalha din cadrul Ocolului Silvic Ileanda

14:30

TUDORAN Amelia Studii privind monitorizarea speciei Lymantria dispar L. în arborele de foioase din O.S. Bocşa Română, D.S Caraş Severin

14:40

TURDA Gheorghe studiul etologiei și morfologiei la mistreț

14:50

URS Marius Caracteristici biometrice si particularități ale formei întâlnite la făgete din cadrul ocolului Silvic Municipal Bistrița

15:00

VICOL Silviu Monitorizarea dinamicii fenologice a vegetaţiei utilizând serii de imagini satelitare modis

15:10

VLAD Ioan Influența tipului de hrană asupra creșterii păstrăvului curcubeu în condițiile de la Prundu Bîrgăului

15:20

WILCINSCHI Bianca-Nicoleta* Managementul populațiilor de urs în contextul expansiunii demografice și al diminuării suprafețelor de pădure

* TIMPUL DE PREZENTARE ESTE DE MAXIM 7 MIN. LA CARE SE ADAUGĂ ÎNTREBĂRI – ESTIMATIV 10 MIN. TOTAL/LUCRARE.

Secțiunea “ECONOMIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ”
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
EDIŢIA A XIII-A
 FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

07. Secţiunea Economie şi dezvoltare rurală

Componenţa comisiei:

1. Lect. Dr. Alexandru Vasile SIMU
2. Lect. Dr. Marius Mircea SABĂU
3. Ing. Adriana PAȘCALĂU
4. Ing. Laura HOAGHIA
5. Ing. Teodora GIURCA
6. Ing. Drd. Bodgan FAGADAR (rezervă)

Ora*

Nume și prenume

Titlul lucrării

09:00

Almasi Adriene Cercetări  privind implementarea sistemului  HACCP într-o unitate de alimentaţie publică

09:10

Barb Ioan Istvan Analiza critică a efectelor produse de modificările operate asupra ghidului solicitantului măsura 121 din Planul Național De Dezvoltare Rurală 2007-2014

09:20

Boboş Iulia Teodora Metode şi tehnici de evaluare a resurselor umane în cadrul firmei SC Comsis Service SRL (Restaurant „Aroma”)

09:30

Buciuman Ancuţa Maria Iniţierea unei afaceri în domeniul plantelor medicinale – o posibilă soluţie pentru tinerii antreprenori din mediul rural

09:40

Bulughiană Alina Impactul sezonalității asupra unei pensiuni turistice

09:50

Cotleş Vlad Cătălin Plan de afaceri – bază de relaxare in orașul cavnic

10:00

Focsan Adrian Sere in sistem ecologic idee / plan de afacere

10:10

Gaciu Mihai Sorin Dezvoltarea unei întreprinderi de procesare a laptelui prin accesarea sub-măsurii 4.2 din cadrul PNDR 2014-2020

10:20

Laslo Andreia Ildiko Oportunităţi de implementare a sistemului de calitate HACCP la o pensiune-plan de afacere

10:30

Pop Cristina Iulia Analiza posibilităților de finanțare pe baza măsurii 6.4 din planul național de dezvoltare rurală în cadrul Gal “Someș Transilvan”

10:40

Pop Diana Percepţia asupra turismului rural din maramureş

10:50

Selagea Dragoş Alin percepția consumatorilor privind introducerea produselor ecologice în restaurant – studiu de caz -Cugir

11:00

Sidor Ancuţa Veronica Modernizarea unei unități de panificație; oportunități în contextul economic actual.

11:10

Ţepeluş Mioara Instalarea tinerilor fermieri ca manageri a unei exploatații agricole

11:20

Trif Loredana Claudia Percepția elevilor clujeni în legătură cu importanța studierii religiei în școli

11:30

Trifan Paul Cluj-Napoca – Capitală Europeană A Tineretului 2015 –  impactul asupra comunităţii –

11:40

Ţuţui Mircea Vasile Plan de afacere pentru înfiinţarea unei  ferme pomicole cu fonduri europene

* TIMPUL DE PREZENTARE ESTE DE MAXIM 7 MIN. LA CARE SE ADAUGĂ ÎNTREBĂRI – ESTIMATIV 10 MIN. TOTAL/LUCRARE

Secțiunea “Măsurători terestre şi ştiinţe exacte ”
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
EDIŢIA A XIII-A
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

08. Secţiunea Măsurători terestre şi ştiinţe exacte – Sala H7

Componenţa comisiei:

1. Prof. dr. Florica MATEI
2. Şef lucrări dr. Tudor SĂLĂGEAN
3. Timea GERGELY – II MTC
4. Diana PLOSCARIU – III MTC
5. Cristian RAD – IV MTC
6. Mihaela MORAR   IV MTC – rezervă

Ora*

Nume și prenume

Titlul lucrării

09:00

Andreica Mădălina Maria, Cenan Anca Denisa, Hîngănuţ Ionela Realizarea unui sistem informatic geografic pentru monitorizarea situaţiei exploatărilor forestiere

09:10

Apostu Iuliana Andreea, Chirila Adriana, Cîrnu Bianca, Dumitru Alina Integrarea in GIS a unui sector cadastral din Vatra Dornei

09:20

Beşa Dorinuţa, Morar Adina Mihaela, Mureşan Nicoleta Alina Analiza algoritmilor matematici utilizați la realizarea suportului spațial necesar introducerii unei rețele edilitare în Județul Sălaj

09:30

Biriş Rareş, Opriţa Loredana Georgiana Aplicaṭii ale teoriei grafelor în reṭelele de transport

09:40

Buzilă Alina, Cioban Bogdan Ioan, Handro Marcela Ionela, Petric Adrian Şerban Stabilirea razelor de curbura pentru zona Municipiului Cluj-Napoca

09:50

Câmpian Ionuţ, Florea Tudor Alexandru, Vrânceanu Tania, Vuşcan Mircea Stabilirea coeficienților zonali în cazul Transformării Helmert

10:00

Ciorbă Răzvan Alex, Cretu Radu Alexandru, Nap Mircea Emil, Zagor Carmen Analiza preciziilor de transmitere a unei cote în cazul terenurilor înclinate

10:10

Cisteian Rareş Nicolae, Giurge Mihai, Neculai Ciprian Viorel, Ureche Lucian Realizarea unui sistem geografic informaţional pentru distribuţia produselor agricole

10:20

Cruceriu Alexanrda Andreea, Ilieş Delia Lavinia Utilizarea tehnologiei GPS pentru ridicarea conductei transgaz, din Județul Hunedoara, Tronsonul Mintia-Brad

10:30

Hamat Elisabeta, Marcea Ionel Utilizarea dronei în măsurătorile 3D

10:40

Mleşniţe Simona Lenuţa, Silvăşan-Paşca Codruţa Rozica Studii privind modelarea 3D a rezervoarelor de combustibil utilizând metode topo-geodezice moderne

10:50

Moldovan Lavinia Diana, Ploscariu Diana Ioana Organizarea si analiza parametrilor necesari exploatarii rationale a terenurilor pomi-viticole utilizand sisteme informatice geografice

11:00

Oros Cătălin Rareş, Rebrean Casian Răzvan, Tolomeiu Beniamin Vasile Studii privind întocmirea proiectului de zbor în cazul măsurătorilor fotogrammetrice

11:10

Pascal Graţiela, Sale Anamaria Cătălina, Tăutu Raluca Elena, Ţepuş Ioana Georgiana Stabilirea abaterilor punctuale la ultimul punct într-o poligonație flotantă

* TIMPUL DE PREZENTARE ESTE DE MAXIM 7 MIN. LA CARE SE ADAUGĂ ÎNTREBĂRI – ESTIMATIV 10 MIN. TOTAL/LUCRARE.