Activitatea de cercetare – Raport de activitate: 2008, 2009, 2010….2017

2017

Vineri, 31 martie 2017, ora 10, în Amfiteatrul albastru din cadrul ICHAT a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, la care au fost invitate toate cadrele didactice ale facultăţii, doctoranzii cu frecvenţă, personalul TESA şi studenţii facultăţii. Cu această ocazie a avut  loc prezentarea de către decan, Prof. dr. Viorel MITRE, a Raportului de Activitate pe anul 2017 (click pentru accesarea link-ului).

În Raport sunt incluse informaţii detaliate privind activitatea de cercetare din anul 2017, desfăşurată de cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii facultăţii.

2010

Miercuri, 15 decembrie 2010, ora 14, în amfiteatrul A5 a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, la care au fost invitate toate cadrele didactice ale facultăţii, doctoranzii cu frecvenţă, personalul TESA şi studenţii facultăţii. Cu această ocazie a avut  loc prezentarea de către decan, Prof. dr. Radu SESTRAŞ, a Raportului de Activitate pe anul 2010 (click pentru accesarea link-ului).

În Raport sunt incluse informaţii detaliate privind activitatea de cercetare din anul 2010, desfăşurată de cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii facultăţii.

2009

Marţi, 15 decembrie 2009, ora 12, în amfiteatrul A5 a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Horticultură, la care au fost invitate toate cadrele didactice ale facultăţii, doctoranzii cu frecvenţă, personalul TESA şi studenţii facultăţii. Cu această ocazie a avut  loc prezentarea de către decan, Prof. dr. Radu SESTRAŞ, a Raportului de Activitate pe anul 2009 (click pentru accesarea link-ului).

În Raport sunt incluse informaţii detaliate privind activitatea de cercetare din anul 2009, desfăşurată de cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii facultăţii.

2008

Marţi, 16 decembrie 2008, în amfiteatrul A5 a avut loc şedinţa Consiliului Profesoral, la care au fost invitate toate cadrele didactice ale facultăţii, doctoranzii cu frecvenţă şi personalul TESA din facultate. Cu această ocazie a avut loc prezentarea de către decan a Raportului de Activitate pe anul 2008.

Informaţii detaliate privind activitatea de cercetare din anul 2008, desfăşurată de cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii facultăţii se găsesc în acest Raport de activitate (click pentru link).

În Raport sunt incluse aspecte privind:

  • situaţia granturilor din facultate;
  • manifestările ştiinţifice la care au participat cadrele didactice ale facultăţii, inclusiv deplasările în străinătate; rezultatele obţinute de studenţii facultăţii la competiţii profesionale
  • cărţile şi lucrările ştiinţifice publicate;
  • premii şi diplome obţinute etc.