Admitere doctorat

Info: http://admitere.usamvcluj.ro/

Încheierea contractelor

Absolvenţii specializărilor care funcţionează în baza Legii 288/2004 (Bologna) se vor putea înscrie la doctorat numai după absolvirea studiilor universitare de masterat. Licenţiaţii cu studii de cinci ani, se pot înscrie la doctorat fără masterat; ei pot urma şi studiile de master (inclusiv cei care se înscriu la doctorat).

Înscrierea, concursul şi admiterea candidaţilor la învăţământul din ciclul de doctorat va avea loc în perioada ………………………..

Sesiunea de admitere ………………..2021

 • înscrierea candidaților la concurs se va desfășura în perioada 05-09 septembrie 2016, între orele 10.00-15.00;
 • examen de competența lingvistică în ziua de 12 septembrie 2016, între orele 9.00-12.00;
 • examen de specialitate(interviu) în perioada 12-15 septembrie 2016, între orele 9.00-15.00;
 • afișarea rezultatelor preliminare în ziua de 16 septembrie 2016, între orele 8.00-10.00
 • depunerea eventualelor contestații se va face în data de 17 septembrie 2016, între orele 10.00-18.00;
 • încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 19-22 septembrie 2016, între orele 8.00-16.00.

Dosarul de înscriere la doctorat va conţine:

 • Fişă de înscriere (Anexa 3);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă există schimbare de nume);
 • Copie legalizată după diploma de bacalaureat;
 • Copie legalizată după diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
 • Copie legalizată după diploma de master (unde este cazul). Diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna;
 • copii legalizată după foia matricolă/supliment la diploma de la licenţă şi master;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor publicate;
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;
 • Dosar plic.
Situaţia profesorilor universitari de la Facultatea de Horticultură
care au dreptul de conducere de doctorat
Nr. crt. Conducător de doctorat Domeniul Specializarea
1. Prof. Dr. Radu Sestraş Horticultură Genetică şi ameliorarea plantelor
2. Prof. Dr.  Mirela Cordea
3. Prof. Dr. Maria Cantor Floricultură şi arboricultură ornamentală
4. Prof. Dr. Maria Apahidean Legumicultură
5. Prof. Dr. Dănuţ-Nicolae Măniuţiu
6. Prof.Dr. Rodica Sima
7. Prof. Dr. Viorel Mitre Pomicultură
8. Prof. Dr. Emil Luca

 

Agronomie Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
9. Prof. Dr. Marcel Dîrja Îmbunătăţiri funciare
10. Prof. Dr. Felix Arion Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
11. Prof. Dr. Diana Dumitraș
12. Prof. Dr. Mugurel Jitea
Director CSUD

Prof. dr. Adela PINTEA
Tel: 0264-596384 int. 403
email: apintea@usamvcluj.ro

Secretariat

Rodica Oana
Tel: 0264-596384 int. 403
email: rodica.oana@usamvcluj.ro